S pomočjo slikanja QR kode prejete pošte (računa) pohitrite vnos podatkov. Tak način vnosa uporabite pri prejetih računih s priloženo položnico, ki ima vključeno UPN QR kodo.

Na seznam prejete pošte se po slikanju UPN QR kode prenesejo naslednji podatki:
  • ime prejemnika (vaš partner, ki vam je posredoval račun),
  • ulica prejemnika,
  • kraj prejemnika,
  • znesek (znesek računa za plačilo),
  • namen plačila (zadeva),
  • koda namena (opis),
  • rok plačila (valuta plačila).
Podatki o prejemniku se prenesejo v primeru, če ste ga predhodno vnesli med partnerje in vpisali njegov IBAN (številko transakcijskega računa). IBAN je ključ, ki povezuje vašega partnerja iz seznama partnerjev in prejemnika plačila.

Če prejemnika (in njegovega IBAN-a) nimate vpisanega med partnerje, se podatki o prejemniku prav tako prenesejo, vendar program ne vzpostavi povezave med obstoječim partnerjem v seznamu partnerjev in plačnikom. Tako vneseni podatki bodo služili za evidenco kdo je prejemnik plačila, na seznamu partnerjev pa se ne bo pojavil.

Vnos prejete pošte s slikanjem QR kode

Primer izpisa podatkov o prejeti pošti


Koristne povezave