Na delavnici smo se dotaknili osnove bontona oz. na kaj moramo biti pozorni, da sama komunikacija preko spleta dobro poteka. Pozorni moramo biti, da imamo med komunikacijo oz. predajo znanja vklopljeno spletno kamero, saj s tem pokažemo spoštovanje in resnost do nasprotne strani. V primeru, da imamo tehnične težave, lahko nasprotni strani to napišemo v chatu, da opozorimo in se opravičimo. Med samim predavanjem je pomembno, da imamo izklopljen mikrofon, da zunanji dejavniki iz okolja ne motijo komunikacije. Predvsem pa je pomembno, da imamo poleg kamere naveden ime in priimek, da lahko predavatelj z nami lažje komunicira, predvsem takrat, ko je prisotno več oseb in se osebno ne poznamo. Pri sami komunikaciji je zelo pomembno, da smo spoštljivi, prijazni, vljudni in profesionalni, saj s tem predstavljamo sami sebe in okolje v katerem se gibljemo oz. delamo.

Delavnica je bila izvedena odlično in bi jo priporočila vsakomur za širjenje obzorij znanj.

Na izobraževanje smo povabili tudi ostale članice Zveze in krkašice. Donator izobraževanja je bila Krka, d. d., Novo mesto, kateri se zahvaljujemo tudi za vso dolgoletno podporo.

Besedilo: Mateja Potočar, članica Kluba

Foto: Jadranka Meglen, članica KlubaKoristna povezava