Opravljanje nadurnega dela mora biti dogovorjeno med delodajalcem in delavcem.

Odredba za nadurno delo omogoča:
  • vodenje podatkov o nadurnem delu in
  • izpis odredbe za nadurno delo v Word.
Pri vsaki odredbi za nadurno delo se vodijo naslednji podatki:
  • datum nadurnega dela,
  • trajanje nadurnega dela (v urah),
  • delavec (delavec, ki se mu odreja nadurno delo),
  • odreditelj (odgovorna oseba, ki odreja nadurmo delo),
  • opis del (kaj se bo delalo)
  • razlog (zakaj je bilo odrejeno nadurno delo),
  • drugi razlogi in
  • datum odredbe.

Izpis seznama prisotnosti/odsotnosti, kjer je vključeno nadurno delo


Odredba za nadurno delo


Koristne povezave