In priklical nas je. V soboto smo se člani Kluba poslovne odličnosti Dolenjske in Bele krajine skupaj z družinskimi člani odpravili na sončno stran Gorjancev. Obiskali smo prečudovito Belo krajino in se nekateri prvič sprehodili po Krajinskemu parku Lahinja.

Krajinski park Lahinja se nahaja v osrčju Bele krajine (na pol poti med Črnomljem in Vinico) in obsega območje naravne in kulturne dediščine zgornjega toka reke Lahinje. V parku je prevladujoči naravni element voda v različnih pojavnih oblikah, ki je oblikovala številne naravne pojave in rastline ter živalske vrste.

Belokranjke so nas nasmejane pričakale na info točki KP Lahinja in postregle s toplo belokranjsko pogačo. Še bolj smo se razveselili vodnika. Gregor Šmalcelj nas je najprej poučil o rastlinstvu in živalstvu, o naravni dediščini, ki je pustila svoje sledi, stavbni dediščini ter etnologiji, kako so živeli in še danes živijo prebivalci parka. Nato smo si, ob zelo poučnem predavanju, ogledali Plavčevo domačijo, 200 let staro hišo v Velikem Nerajcu, kjer smo si ogledali etnološko razstavo.

Polni informacij smo se podali za vodnikom Gregorjem po označenih poteh parka, po prečudovitem podestu, kjer nas je skoraj pobožala navadna rezika, po močvirnatem območju – Nerajski lugi, kjer lahko opazujete različne vrste ptic v ptičji opazovalnici. Najbolj znamenita ptica KP Lahinja je vodomec.

Preizkusili smo se v nošenju vode, kot so to včasih počele gospodinje do črne kuhinje iz izvira Krnica s škafom na glavi. Nato smo se podali skozi Mali Nerajec in prišli do izvira Pod lipo, kjer smo reševali uganke. Ogledali smo si tudi Izvir reke Lahinje.

Ob lepem sončnem vremenu smo se okrepčali in se odločili, da še pridemo v park, kajti v spomladnem obdobju tam cvetijo različne vrste divjih orhidej.

Članice Kluba poslovne odličnosti Dolenjske in Bele krajine vas lepo vabimo, da obiščete Krajinski park Lahinja in znotraj parka po pohodnih in označenih poteh raziščete številne naravne in kulturne vrednote.

Besedilo: Maja F. & Mojca Š.

Foto: Jadranka Meglen







Koristna povezava