Vrste prisotnosti/odsotnosti je evidenca namenjena vodenju podatkov o vrstah prisotnosti/odsotnosti, ki jih delavci lahko koristijo ali so do njih upravičeni. Podatki se uporabljajo::
- V aplikaciji Evidenca prisotnosti, kjer se vodi evidenca prisotnosti in odsotnosti delavcev zaradi obračuna mesečne delovne obveznosti.
- V aplikaciji Evidenca dopustov, kjer se vodijo podatki o dopustih in izračun porabljenega dopusta za delavce.

Seznam vrste prisotnosti/odsotnosti:
- bolniška,
- dopust,
- nadure,
- pogodbeno delo,
- primanjkljaj ur,
- redno delo,
- študentsko delo in
- zunanje izvajanje dejavnosti (outsourcing).

Izpis zaslona


Koristne povezave