Podatki so pomembni npr. pri izpisu napotnic za zdravniške preglede, pri obvestilih o določitvi letnega dopusta ali npr. pri vlogah za koriščenje letnega dopusta.

Na nastavitvah vpišete privzete vrednosti podatkov, ki se uporabljajo zaradi poenostavitve vpisov in izpisov na različnih aplikacijah ter izračunih. Lahko se vpišejo tudi začetne vrednosti zaporednega in avtomatičnega številčenja dokumentov. Vpišejo se:
  • podatki o podjetju,
  • podatki o odgovorni osebi,
  • podatki o prejeti in poslani pošti,
  • podatki o potnem nalogu in
  • podatki o letnem dopustu.

Izpis nastavitev (sekcija Podjetje)Izpis nastavitev (sekcija Odgovorna oseba podjetja)Izpis nastavitev (sekcija Pošta)Izpis nastavitev (sekcija Potni nalogi)Izpis nastavitev (sekcija Letni dopust)Koristne povezave