Postopek
  • Na aplikaciji Preventivni zdravstveni pregledi v tabeli Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih kliknite na gumb Napotnica, za delavca, za katerega želite izpis napotnice za predhodni preventivni zdravstveni pregled in zdravniško spričevalo. Po kliku se izdelata dokumenta v Word obliki, ki ju shranite tako, kot shranjujete vse ostale Wordove dokumente.
  • Napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled in zdravniško spričevalo se napolnita s podatki, ki ste jih predhodno pri delavcu vpisali. Predno izdelate napotnico in spričevalo, je koristno, da pri podrobnih podatkih o delavcu vpišete vsaj naslednje podatke: ime in priimek delavca, EMŠO, naslov, poštno številko, kraj, delovno mesto in datum rojstva.

Izpis zaslona


Koristne povezave