Postopek
  • Na Evidenci prisotnosti v tabeli Seznam prisotnosti/odsotnosti pri vrsti odsotnosti Privatni izhod na stolpcu Izpisi kliknite na gumb Dovolilnica.
  • Po kliku na gumb Dovolilnica se izdela Dovolilnica za zasebni izhod v obliki Wordovega dokumenta, ki ga lahko shranite tako, kot shranjujete vse ostale Wordove dokumente.
  • Gumb Dovolilnica se prikaže samo pri odsotnostih, kjer ste pri vpisu odsotnosti (gumb Dodaj odsotnost/prisotnost) izbrali vrsto odsotnosti Privatni izhod.

Izpis zaslona


Koristne povezave