Aplikacija namenjena vodenju in obdelavi podatkov o predhodni delovni dobi zaposlenih delavcev in izračunu delovne dobe.

Delovna doba je doba, ki teče oz. nastaja, ko je delavec v dejanskem delovnem razmerju na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi.

Pokojninska doba je doba, ki predstavlja dobo za upokojitev.

Predhodna delovna doba je nastala:
 • drugje (pred vstopom v našo organizacijo) ali
 • v preteklosti v isti (naši) organizaciji, vendar je bilo predhodno delovno razmerje prekinjeno.
Aplikacija omogoča:
 • evidenco predhodne delovne dobe delavca,
 • urejanje podatkov vezano na predhodno delovno dobo,
 • izračun delovne dobe (sedanje zaposlitve in predhodne delovne dobe) in števila polnih let pri delodajalcu.
 • izračun pokojninske dobe (sedanja zaposlitev, predhodna delovna doba in vsi ostali statusi delovne dobe) in števila polnih let pri delodajalcu.
Vpis podatkov v evidenco:
 • registrska številka podjetja, ki jo je podjetju dodelil Zavod za zdravstveno zavarovanje,
 • naziv podjetja, kjer je imel delavec sklenjeno delovno razmerje,
 • datum sklenitve (od kdaj dalje se šteje delovna doba),
 • datum prenehanja (do kdaj se šteje delovna doba),
 • vrsta delovne dobe (1 - Delovna doba izven podjetja, 2 - Delovna doba v podjetju (predhodna), 3 - Kupljena delovna doba, 4 - Ostala delovna doba),
 • vrsta delovne dobe (ostala) v primeru, da je pri vrsti delovne dobe izbrano 'Ostala delovna doba',
 • status delovne dobe (1 - Zaposlitev, 2 - Študentska dela, 3 - Honorarna dela, 4 - Pogodbena dela, 5 - Brezposeln, 6 - Drugo),
 • status delovne dobe (drugo) v primeru, da ste pri statusu delovne dobe izbrali 'Drugo',
 • opomba.
Izračun delovne dobe sešteje:
 • sedanjo delovno dobo (če je vpisan 'datum nastopa') in
 • predhodno delovno dobo (če je vpisana predhodna delovna doba: delovna doba izven podjetja, delovna doba v podjetju - predhodna).
Izračun pokojninske dobe sešteje:
 • sedanjo delovno dobo (če je vpisan 'datum nastopa') in
 • predhodno delovno dobo (če je vpisana predhodna delovna doba).
 • vse vrste delovne dobe (delovna doba izven podjetja, delovna doba v podjetju -predhodna, kupljena delovna doba, ostala delovna doba).
Na izračunu delovne dobe je izpisana:
 • izračunana delovna doba (sedanja zaposlitev),
 • Izračunana delovna doba (predhodna delovna doba),
 • izračunana delovna doba skupaj (sedanja zaposlitev + predhodna delovna doba),
 • izračunana pokojninska doba (sedanja zaposlitev + predhodna delovna doba + vse ostale vrste delovne dobe),
 • število polnih let pri delodajalcu (sedanja zaposlitev).
Izpis zaslona

Koristne povezave