Navodilo za dodajanje nove odsotnosti za delavca, ki nima pravice do povrnitve mesečnih potnih stroškov in stroškov za malico.

Za takega delavca enkratno na Evidenci delavcev nastavite, da:
- ni upravičen do prevoza in
- ni upravičen do malice

1. Na Evidenci delavcev kliknite na ime in priimek delavca (1.), ki mu boste "odjavili" pravico po povrnitve mesečnih potnih stroškov in mesečnih stroškov za malico. Trenutno ima ta delavec še označeno, da ima pravico do povrnitve mesečnih potnih stroškov in stroškov za malico (2.).

Izpis zaslona


2. Na zaslonu Delavec:
- Pri polju Upravičen do prevoza? (3.) okno pustite prazno (brez kljukice). To pomeni, da ni upravičen do povrnitve stroškov prevoza na delo. Pri obračunu mesečne prisotnosti v tem primeru bo število prevoz vedno 0.
- Pri polju Upravičen do malice? (4.) okno pustite prazno (brez kljukice). To pomeni, da ni upravičen do povrnitve stroškov malice. Pri obračunu mesečne prisotnosti v tem primeru bo število malic vedno 0.
- Polje Št. delovnih ur na dan (5.) mora imeti vrednost, ki je večja od 0.
- Polje Vrsta zaposlitve (6.) mora imeti vrednost 'Zaposlitev' ali 'Zaposlitev za določen čas'.
- Polje Aktivnost (7.) mora imeti vrednost 'Da'. To pomeni, da se delavec prikaže na vseh pregledih in evidencah. 'Ne' je izbrano takrat, ko delavec ne sodeluje več s podjetjem.

 Kliknite na gumb Shrani (8.).

Izpis zaslona


3. Na Evidenci prisotnosti kliknite gumb Dodaj novo prisotnost/odsotnost.

Izpis zaslona


4. Na zaslonu Dodaj novo prisotnost/odsotnost:  
- iz seznama aktivnih delavcev izberite delavca (10.),
- (11.) izpiše se, da ni upravičen do povrnitve mesečnih stroškov prevoza in ni upravičen do povrnitve mesečnih stroškov malice.
- iz seznama vrste prisotnosti/odsotnosti (12.) izberite prisotnost ali odsotnost,
- vpišite število delovnih ur na dan (13.) (če vpisujete decimalna števila, jih ločite z vejico - npr. 7,50),
- vpišite datum od (14.) in datum do (15.) - dnevi za katere velja prisotnost/odsotnost,
- pri stroških prevoza (16.) za to obdobje izberite Ne,
- pri stroških malice (17.) za to obdobje  izberite Ne,

Ko ste vse vpisali in izbrali vse zahtevane postavke, kliknite na gumb Shrani (18.).

Izpis zaslona


Koristne povezave