Blog

Na tej strani spremljate kaj delamo in načrtujemo

Nova aplikacija Koledar

23.05.2024

Nova aplikacija Koledar je orodje za pregledovanje razporeda dni, tednov in mesecev v letu, hkrati pa omogoča načrtovanje in spremljanje dogodkov, nalog in opravil. Namenjena je organizaciji časa in spremljanju pomembnih datumov, ki so vpisani v eno od evidenc ter označeni za prikaz v rokovniku (koledarju).

Vse obveznosti, vključno z dogodki, nalogami in opravili, so razporejene po datumih in terminih, kar omogoča enostaven pregled in upravljanje. Preverite, katere dogodke, naloge in opravila lahko vodite na Koledarju.

Več informacij najdete na Koledarju.

Izboljšajte svojo organizacijo z dodatnimi možnostmi v Rokovniku za sledenje pomembnim dogodkom, opravilom in nalogam

29.4.2024

Rokovnik je aplikacija v kateri se načrtujejo dnevni, tedenski in mesečni dogodki, opravila in naloge. Namen rokovnika je pomoč pri upravljanju časa in organizaciji obveznosti.

Dodano je iskanje po terminih z gumbi za dnevni, tedenski, mesečni in letni pregled. Poleg tega je mogoče določiti časovno obdobje za iskanje terminov, kar omogoča bolj natančno filtriranje rezultatov.

Za lažje pregledovanje opravil, povezanih z določeno osebo, lahko uporabite filter in vnesete njen priimek. Na ta način bo seznam omejen le na pomembne termine za izbrano osebo, kar olajša spremljanje in upravljanje nalog.

Več

Predstavitev delovanja programov v novem videu

4.4.2024

Pri posodobitvi navodil za uporabo portala eTajnica.com je bil objavljen video, ki na hitro predstavlja delovanje programov.

eTajnica.com omogoča vodenje poslovnih podatkov na petih področjih: kadrovska evidenca, delovni čas, glavna pisarna, vozni park in finance.

Več

Bančni računi partnerjev

19.2.2024

Aplikacija Bančni računi partnerjev je zasnovana za upravljanje z računi partnerjev, iz katerih prejemamo in na katera izvršujemo denarne transakcije.

Podatki o bančnih računih partnerjev se uporabljajo v povezanih aplikacijah Prejeti računi, Izdani računi in Bančni izpiski.

Vodenje računov je še zlasti pomembno zaradi aplikacije Bančni izpiski, kjer je omogočena avtomatizirana likvidacija računov v primeru ujemanja številke bančnega računa na XML izpisku in številke bančnega računa na prejetem ali izdanem računu.

Več

Izvedene so bile izboljšave v zvezi s poslano pošto, računi in prihodki

5.1.2024

Povečana je preglednost podatkov na seznamu, hkrati pa je bila optimizirana hitrost prikaza informacij.

Ob zagonu aplikacije se sedaj na seznamu (ki se prikaže na prvi strani) prikaže zadnjih 15 vpisov. Če želite povečati število vpisov na strani, enostavno izberete želeno število (30, 50 ali 100) pri možnosti paginacije spodaj.

Ključna lastnost pri novem seznamu je skupni izračun. Vsi izračuni (seštevki) zdaj vključujejo podatke iz vseh strani, kar pomeni, da se izračuna seštevek vseh strani, ne samo trenutne strani, na kateri se nahajate.

Nekaj primerov: Poslana pošta, Izdani računi in Prihodki.

Narejene so dopolnitve pri prejeti pošti, računih in stroških

14.12.2023

Izboljšana je preglednost podatkov na seznamu in pospešitev prikaza podatkov.

Pri odprtju aplikacije se sedaj na seznamu (na prvi strani) prikaže zadnjih 15 vpisov. Če želite več vpisov na strani, spodaj pri paginaciji namesto 15 izberete 30, 50 ali 100.

Bistveno pri novem seznamu je, da vsi izračuni (seštevki) spodaj, vključujejo izračun iz vseh strani. Torej koliko je seštevek iz vseh strani in ne samo iz te strani, na kateri se nahajate.

Nekaj primerov: Prejeta pošta, Prejeti računi in Stroški.

Izpis seznama podatkov na evidencah po novem

27.10.2023

V zadnjem obdobju smo se osredotočili na izboljšanje preglednosti podatkov v evidencah in pospešitvi prikaza podatkov.

Za lažje iskanje med podatki je bila izboljšana paginacija po straneh. Med stranmi lahko preprosto preklapljate s klikom na enega od naslednjih gumbov: '>', '<', '>>', '<<' ali na številko strani. Na seznamu je prikazano število vseh zadetkov na vseh straneh.

Opazili boste, da so naslovi stolpcev pogosto podčrtani, kar omogoča, da se s premikom miške prek naslova prikažejo dodatne informacije o njem.

V filtrirno polje lahko vnesete do tri besede ali dele besed, nato pa se po kliku na gumb 'Filtriraj' prikažejo zadetki (zapisi), ki ustrezajo vpisanim besedam.

Prav tako je mogoče izvoziti podatke, pri čemer se upošteva tudi trenutno uporabljeno filtriranje podatkov.

Nekaj primerov: Zadolžitve osebne opreme, Delovni nalogi in Delovne ure.

Novi aplikaciji Delovni nalogi in Delovne ure

16.8.2023

Aplikaciji Delovni nalogi in Delovne ure sta zasnovani za beleženje in upravljanje vaših delovnih aktivnosti ter nalog pri strankah, organizacijskih enotah in lokacijah. Njena osnovna naloga je optimizacija urnikov, terminov in učinkovitosti dela. Glavne značilnosti aplikacij vključujejo:

Upravljanje delovnih nalogov:
- Spremljanje nalog in delovnih opravil za različne stranke, organizacijske enote in lokacije.
- Načrtovanje opravil in sledenje napredku.
- Poročanje in analiza izvedenih nalog.

Beleženje delovnih ur:
- Beleženje delovnih ur glede na opravljena dela in naloge.
- Sledenje časa, porabljenega za vsako aktivnost.
- Vpogled v opravljene delovne ure.

Učinkovita organizacija:
- Iskanje, filtriranje in razvrščanje podatkov po delavcih, strankah, organizacijskih enotah ter lokacijah.
- Pregled načrtovanih nalog in opravil za optimalno organizacijo.
- Izračun skupnega števila delovnih ur glede na naloge in delavce.

Izvoz in deljenje podatkov:
- Možnost izvoza evidence delovnih nalogov in ur v Excel.
- Deljenje informacij s sodelavci in strankami.

Več o aplikaciji Delovni nalogi.
Več o aplikaciji Delovne ure.

Aplikaciji Preventivni zdravstveni pregledi in Pridobljena znanja sta osveženi

20.6.2023

V obeh aplikacijah je izvedena osvežitev na seznamih, kjer se podatki prikazujejo v tabelarični obliki. Izvedene izboljšave vključujejo:
- Boljšo paginacijo (enostavnejše premikanje med stranmi).
- Uporabo berljivejše pisave za izpis podatkov.
- Hitrejši prikaz podatkov in prehodi med stranmi.
- Izboljšano filtriranje (iskanje podatkov po straneh).

S postopnimi posodobitvami bodo izboljšave vključene tudi v druge sezname v aplikacijah.

Več o aplikaciji Preventivni zdravstveni pregledi.
Več o aplikaciji Pridobljena znanja.

Evidenca delovnega časa

24.4.2023

Predpisano je, da delodajalci vodijo evidenco o izrabi delovnega časa za svoje zaposlene. Po novem zakonu pa je potrebno beležiti še dodatne podrobnosti, kot so:
- čas prihoda in odhoda z dela,
- izrabo odmora,
- ure v posebnih pogojih,
- ure v neenakomerno razporejenem delovnem času,
- itd.

Poleg tega mora delodajalec delavca pisno obvestiti o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa za pretekli mesec, delavec pa ima pravico enkrat na teden zahtevati, da ga delodajalec pisno seznani s podatki iz evidence o izrabi delovnega časa.

Portal eTajnica.com pomaga pri izpolnjevanju teh obveznosti in omogoča uveljavljanje pravic.

Za izpolnjevanje obveznosti se uporabijo aplikacije, kot so:

Za uveljavljanje pravic se uporabljata aplikaciji, kot sta:

Odmera letnega dopusta za tekoče koledarsko leto

20.02.2023

Delodajalci so obvezani, da delavce najpozneje do 31.3. pisno obvestijo o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Upoštevati je potrebno določila zakona o delovnih razmerjih, kolektivne pogodbe, splošne akte delodajalca in pogodbo o zaposlitvi.

Preverite, kako pripravite obvestila o letnem dopustu za zaposlene s pomočjo aplikacije Dopusti.

Trajni (mesečni) potni nalogi

31.01.2023

Vodenje podatkov o službenih poteh je potrebno spremljati zaradi dokazovanja stroškov, ki pri tem nastanejo. Običajno se v zvezi s tem vodijo navadni (enkratni) potni nalogi.

Značilno za navadne (enkratne) potne naloge je, da se službene poti izvedejo enkrat. Potnik potuje v celotnem terminu, kot je naveden na potnem nalogu. Pri tem se vozilo uporablja cel čas potovanja.

Za primere, kjer se vodijo ponavljajoče in krajše relacije, vodimo trajne (mesečne) potne naloge. Trajni (mesečni) potni nalogi so namenjeni za vodenje krajših relacij (ponavljajoče, krajše službene poti) v obdobju, kot je navedeno na potnem nalogu. Običajno je datum veljavnosti potnega naloga od prvega do zadnjega v mesecu. Poročilo potovanja vsebuje datume izvajanja poti, namen, relacije in prevožene kilometre.

Več o tem na potnih nalogih.

Sprememba podatkov v informacije

19.12.2022

V letu 2022 smo veliko pozornosti namenjali razvoju evidenc in spletnih programov. S programi hitro, preprosto in varno pregledujete podatke in jih delite z zaposlenimi in zunanjimi sodelavci.

Vseskozi je bilo prisotno eno vprašanje: "Kako doseči, da se bodo vpisani podatki čim bolje in lažje za vas spremenili v uporabne informacije?" To je bil naš cilj. S pomočjo programov spreminjati podatke v informacije, ki so pravočasno dostopne odločevalcem in izvajalcem.

Podatke je potrebno medsebojno povezovati in med njimi vzpostavljati relacije. Šele tako se podatki spreminjajo v informacije. Kako se to opazi pri delu s programi?

Naj navedem pet primerov:

1. V aplikaciji Delavci za delavca vpišete datum rojstva in ta datum je najprej podatek. Ker pa se ta datum rojstva upošteva pri določitvi letnega dopusta (aplikacija Dopusti) in ker se v aplikaciji Rokovnik vsako leto pravočasno izpiše delavčev jubilej, ta datum rojstva (podatek) postane informacija.

2. V aplikaciji Pogodbe vpišete informacije o pogodbi in pri polju 'Datum veljavnosti do' vpišete npr. '15.10.2022'. Ta datum je najprej podatek. Vpisani datum se avtomatično prenese v Rokovnik in v Rokovniku postane informacija.

V aplikaciji Rokovnik na enem mestu spremljate pomembne termine in datume iz vseh programov. Torej ni potrebno v vsaki aplikaciji posebej spremljati, kdaj kaj poteče. Ob redni uporabi Rokovnika se datum izpiše takrat, ko je potrebno - torej se potek pogodbe na Rokovniku prikaže nekaj dni pred 15.10.2022.

3. Pri Prejeti pošti (Prejeti računi) vpisujete 'Rok plačila' (valuta plačila) in ta datum je najprej podatek. Vpisani datum se avtomatično prenese v Rokovnik in v Rokovniku postane informacija. Pravočasno ste obveščeni o tem, kdaj je potrebno račun plačati.

4. V aplikacijo Razporedi (planiranje in urniki) vpisujete termine sestankov za delavca. Vpisani termini so najprej podatki. Ko pa te podatke pogledate v obliki urnika, se grafično prikaže, kdaj je delavec zaseden in kdaj je še na voljo za nove sestanke. In to je za vas informacija o delavčevem urniku.

5. V aplikacijo Preventivni zdravstveni pregledi vpisujete 'Datum naslednjega pregleda'. Vpisani datum je najprej podatek. Vpisani datum se avtomatično prenese v Rokovnik in v Rokovniku postane informacija. Pravočasno ste obveščeni, kdaj je potrebno delavca napotiti na ponovni zdravstveni pregled.

Katere specifične zadeve za vas še niso ustrezno rešene? Vaše cenjene predloge sprejemamo na e-naslov, ki je izpisan spodaj.

Nova aplikacija za razporede in planiranje

24.11.2022

Aplikacija Razporedi je namenjena planiranju časovno določenih dogodkov ali aktivnosti, v katere so delavci razporejeni.

Delavcu se prek dogodka ali aktivnosti, ki se odvija na določen termin, določi razporeditev in se s tem oblikuje njegov urnik.

Aplikacija je uporabna za:
- razporejanje delovnih obveznosti po delavcih (npr.: naročanje strank v ordinacijo/na sestanke/na obiske),
- razporejanje delavcev v različne izmene, delovišča ali delovna mesta.

Dogodke/aktivnosti lahko pregledujete na dva načina:
- v obliki evidence (seznam dogodkov urejen po datumu vpisa/spremembe) in
- kot urnik (določen vrstni red dogodkov v delovnem dnevu, tednu, mesecu ali letu).

Več o tem na Razporedi.

Izpisi v šestih aplikacijah so osveženi

14.11.2022

Osveženi so izpisi v naslednjih aplikacijah: Pregledi delovne opreme, Zasedenost dvoran, Zasedenost počitniških kapacitet, Sestanki, Telefonski klici in Naloge.

Izpisi v devetih aplikacijah so osveženi

30.9.2022

Osveženi so izpisi v naslednjih aplikacijah: Prejeti računi, Prejeta pošta, Stroški, Poslana pošta, Izdani računi, Preventivni zdravstveni pregledi, Pridobljena znanja, Zadolžitve osebne opreme in Evidenca družinskih članov.

Odslej so podatki predstavljeni še bolj jasno, hkrati pa je filtriranje podatkov (izbiranje med vsemi podatki na izpisanem seznamu glede na vklopljen filter in ključno besedo) preprostejše.

Pri nekaterih vpisih, je bilo nadgrajeno tudi delo z datumi in seznami (šifranti).

Cilj, da se aplikacije preprosto uporabljajo, še vedno ostaja. Brez obsežnih navodil in temeljitih priprav. Zato je bil pri nekaterih vpisih dodan obsežnejši opis (kaj polje pomeni, kaj je potrebno vpisati in zakaj je podatek pomemben).

Primer je npr. v aplikaciji Družinski člani, kjer je vpisno polje Sorodstveno razmerje. Pri tem polju se izpiše daljši opis in pojasnilo zakaj se vnos potrebuje (zaradi izračuna in izpisa obvestila o določitvi letnega dopusta za delavca). Torej se dodatna navodila o posameznem polju dobijo ravno takrat, ko so potrebna - pri vpisu podatka.

V prihodnje nas čaka nadgradnja še preostalih izpisov. Vseh aplikacij je trenutno 32, kar pomeni, da je pred nami še kar nekaj dela.

Stanje dopusta in prisotnosti

18.7.2022

Pogosta vprašanja, ki jih delavci postavljajo kadrovikom so vprašanja povezana s stanjem njihovih dopustov in mesečne prisotnosti.

Za odgovore na ta vprašanja sta izdelani aplikaciji Stanje dopustov in Stanje prisotnosti. Osebi, ki evidentira delovni čas, aplikaciji omogočata informirati sodelavce prek e-pošte o njihovem stanju.

Aplikaciji odgovarjata na vprašanja:

 • kakšno je stanje dopusta (izkoriščen in neizkoriščen dopust),
 • kdaj je dopust koriščen,
 • kakšno je stanje delovne obveznosti,
 • kdaj je bila odsotnost in zakaj ter
 • kakšno je stanje viška/manka delovnih ur in nadur.

Več o tem na Stanje dopustov in Stanje prisotnosti.

Nekoč, danes, jutri

19.5.2022

eTajnica.com že več kot 21 let prinaša informacije, znanja in programe za poslovanje.

Portal eTajnica.com je nastal kot odgovor na potrebo po dodatnem izobraževanju, informiranju in sodelovanju med osebami iz različnih podjetij in ustanov.

Nekoč je bil portal namenjen tajnicam, poslovnim sekretarkam in asistentkam, danes pa je namenjen vsem, ki tudi zaradi dela na daljavo vedno bolj pogosto sami vodijo različne evidence.

Na začetku nam je bilo pomembo, da veste in da imate na voljo informacije za boljše delo.

Danes je vzpon družbenih omrežij, specializiranih spletnih strani in orodij prinesel spremembe v podjetja in ustanove in s tem so se spremenila tudi opravila na pisarniških delovnih mestih.

Jutri bo mobilno delo in dostop do podatkov od koder koli na vseh napravah - v službi, od doma, na poti in iz računalnika, tablice ali mobilnega telefona.

Več

Grafična osvežitev portala eTajnica.com

5.5.2022

Osvežen portal z najnovejšimi brskalniki (Chrome, Firefox, Edge, Opera in Safari) omogoča lep prikaz dokumentov in programov. Koliko nam za izvedbo nadgradnje priznava Google PageSpeed lahko preverite tu.

Primere oblikovno osveženih spletnih strani si lahko ogledate na naslednjih povezavah:

Več

En klik namesto dveh

8.4.2022

Pomladna prenova in optimizacija aplikacij prinaša manjše število potrebnih klikov pri vpisu datumov na vnosnih obrazcih.

Primer uporabe je v aplikaciji Potni nalogi, kjer pri vnosu datuma potnega naloga kliknemo na gumb (kopiraj današnji dan), ki v vnosno polje za datum vpiše današnji dan. Enako je tudi pri poljih Datum poročila, Datum izplačila avansa in Datum obračuna potnega naloga. Tak način vpisa datuma je koristen takrat, ko potni nalog, poročilo in obračun ne vpisujemo na isti dan, pač pa želimo, da takrat, ko vpisujemo dogodek, vpišemo dogodek na današnji dan.

Gumb (kopiraj današnji dan) za vpis datuma se bo razširil tudi na vnosne obrazce na ostalih aplikacijah.

Več

Aplikacije za vodenje voznega parka so prenovljene

3.3.2022

V sklopu evidenc za vodenje voznega parka so na voljo štiri aplikacije:

 • Evidenca voznega parka je namenjena spremljanju vozil.
 • Uporaba vozil je namenjena spremljanju uporabe (zasedenosti) vozil.
 • Vzdrževanje vozil je namenjena spremljanju vzdrževanja vozil.
 • Poraba goriva je namenjena spremljanju porabe goriva voznega parka.
Deležne so bile večje prenove in zato sedaj omogočajo:
 • spremljanje več podatkov (tudi stroške vozil, prevožene razdalje in relacije),
 • dodatne opomnike, ki obveščajo o pomembnih terminih (naslednji: servis, tehnični pregled, menjava pnevmatik, itd.),
 • dodatne izpise (po vozilih, skrbnikih, ročnih filtrih).

Več

Izdana naročila in Pogodbe za urejene evidence

22.2.2022

Aplikacija Izdana naročila je namenjena vodenju podatkov o vaših naročilih, ki ste jih izstavili partnerju pri naročanju njihovih izdelkov ali storitev. Koristna je npr. za vodenje evidenčnih naročil, ki jih zavezanci po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3) morajo oddati na Portal javnih naročil. Omogočeno je tudi vodenje navadnih naročil ali naročil male vrednosti.

Aplikacija Pogodbe je namenjena vodenju podatkov o vaših pogodbah. Uporabna je za vodenje pogodb, ki jih sklepate z dobavitelji (nakupne pogodbe), s kupci (prodajne pogodbe), z zaposlenimi (pogodbe o zaposlitvah) in z najemniki (najemne pogodbe).

Katere specifične zadeve bi želeli reševati s pomočjo aplikacij?

Več

Urnik

19.1.2022

Urnik je po urah vnaprej določen vrstni red opravil v delovnem dnevu, tednu, mesecu ali letu v obliki časovnice. Časovnica je vnaprej časovno opredeljen, določen potek teh opravil.

Z urniki lahko prikazujemo različne delovne procese kot npr. uporabo in vzdrževanje vozil, zasedenost počitniških kapacitet in dvoran, sestanke, plan prisotnosti, pregled delovne opreme, naloge, prisotnosti, itd.

Primera uporabe: z urnikom lahko spremljamo zasedenost voznega parka ali veljavnost vinjet.

Na eTajnica.com je urnik najprej omogočen v programih: Uporaba vozil, Vzdrževanje vozil, Zasedenost počitniških kapacitet in Zasedenost dvoran.

Več

Vnos podatkov s slikanjem QR kode

20.12.2021

Hiter in sodoben način vnosa podatkov je tudi s pomočjo slikanja QR kode. Pri tem se podatki, ki so zapisani v QR kodi, prenesejo v aplikacijo. Primer uporabe je plačevanje položnic v bančnih aplikacijah.

V zadnjem času pa je vnos podatkov s slikanjem QR kode prešlo tudi v druge poslovne programe. Največkrat tam, kjer je vnos podatkov množičen in so podatki urejeni v enotno obliko. Primer uporabe je v servisnem oddelku, kjer iz strankinega računa (naš izdani račun) s slikanjem QR kode prenesemo podatke v servisni nalog.

Na eTajnica.com je tak način vnosa podatkov s slikanjem QR kode omogočen v programu Prejeta pošta. Partnerji pogosto poleg računa priložijo še položnico, ki ima vključeno UPN QR kodo.

Več

Skupinski vnos podatkov v aplikacijah prihrani večkratni vnos istih podatkov

19.11.2021

Primer skupinskega vnosa podatkov je npr. vpis odsotnosti v aplikaciji Evidenca prisotnosti, kjer je potrebno za določen termin isto odsotnost zabeležiti različnim zaposlenim. Pri vpisu odsotnosti lahko izberete več delavcev hkrati in tako pri enem vnosu vpišete odsotnosti za vse hkrati. Pri vpisu odsotnosti npr. za tri zaposlene, se na Evidenci prisotnosti pojavijo trije ločeni vpisi.

Drug primer uporabe skupinskega vnosa podatkov je vpis dopustov za več zaposlenih v istem terminu. Z enim vpisom se na Evidenci dopustov kreirajo dopusti za vsakega zaposlenega posebej.

Več

eRačun, izdani računi in odprte postavke

5.11.2021

Izdaja računa v elektronski obliki (eRačun) prinaša raznovrstne koristi. Poenostavljeno izdajo računa/eRačuna (1), pregled vseh izdanih računov (2) in odprtih postavk (3), pregled realizacije npr. po mesecih (4) in izdelavo predloge za izdajanje e-računov proračunskim uporabnikom (5).

 • (1) eRačun je oblika računa, ki se ga pošlje v elektronski obliki. Povsem enakovredno zamenjuje račun v papirnati obliki.
 • (2) Pregled vseh izdanih računov je seznam vseh računov na enem mestu. Preprosto iskanje in izbiranje med podatki.
 • (3) Odprte postavke so seznam vseh neplačanih računov (računi so poslani prejemniku, plačani pa še niso).
 • (4) Pregled realizacije je seznam računov npr. po mesecih ali partnerjih, ki sporoča skupni znesek računov.
 • (5) Predloga za izdajanje e-računov proračunskim uporabnikom UJPeRačun omogoča preprost vpis računa na portal UJPeRačun. Javni upravi, zavodom, občinam, vrtcem, itd. lahko do 60 e-računov letno pošiljate brez transakcijskih stroškov.

Več

Najbolj iskane poizvedbe (kako nas najdete na iskalnikih)

30.8.2021

Pripravili smo seznam najbolj iskanih poizvedb na iskalnikih, s pomočjo katerih najdete portal eTajnica.com. To so vsebine, ki vas zanimajo in zato se bomo v prihodnje tem tematikam najbolj posvečali.

Z vašimi iskanimi poizvedbami bolje razumemo najpogostejše izzive, s katerimi se srečujete pri svojem delu. Ko smo analizirali izzive, smo ugotovili, da velik del njih predstavljajo zahteve po novih funkcijah oz. možnostih v naših obstoječih aplikacijah. Takoj na drugem mestu so zahteve po novih evidencah.

Takšne povratne informacije so dragocene - od vas prihajajo ideje (iskane poizvedbe), ki nam dajejo zagon za nadaljnje delo.

Seznam najbolj iskanih poizvedb:

Več

Soglasja v skladu z GDPR (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov)

15.6.2021

Od delavcev ne potrebujemo soglasja za osebne podatke, katere vodimo v skladu z zakonskimi podlagami (ZDR, ZEPDSV, ZPIZ in ZZVZZ). Osebni podatki, ki so zakonsko določeni, da se vodijo, so npr. davčna št, naslov, TRR račun. Vodenje podatkov po zakonskih določilih je delodajalčeva dolžnost in torej od delavcev ne potrebujemo soglasja.

Od delavcev, partnerjev in kontaktnih oseb potrebujemo soglasja za vodenje osebnih podatkov, ki nimajo zakonske podlage v zgoraj naštetih zakonih. V nobenem zakonu ni predpisano, da bi morali voditi podatke o npr. zasebnih telefonskih številkah ali zasebnih e-naslovih delavcev in zato je pomembno, da dobimo njihovo dokazljivo soglasje, iz katerega je razvidno:

 • kdo je dajalec privolitve,
 • kateri osebni podatki se obdelujejo,
 • za kakšen namen in na kateri pravni podlagi je privolitev,
 • datum veljavnosti privolitve.
Nameni obdelav so lahko npr.:
 • za obdelavo podatkov družinskih članov za namen novoletnega obdarovanja,
 • za obdelavo podatkov zasebne telefonske številke za obveščanje o delovnem urniku,
 • za obdelavo podatkov zasebnega e-naslova za obveščanje o delovnem urniku,
 • za obdelavo podatkov zasebne telefonske številke za obveščanje o marketinških akcijah,
 • za obdelavo podatkov zasebnega e-naslova za obveščanje o marketinških akcijah,
 • za obdelavo podatkov zasebnega e-naslova za pošiljanje plačilnih list in obvestil o letnem dopustu.

Več

Za najboljšo izkušnjo pri spremljanju eTajnica.com uporabljajte najnovejše brskalnike

14.5.2021

Spletni brskalnik je računalniški program, ki omogoča brskanje po portalu eTajnica.com in prikazovanje dokumentov in programov.

Najlepše se portal eTajnica.com spremlja z najnovejšimi brskalniki: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera in Safari.

S starejšimi in s strani proizvajalca že opuščenimi brskalniki, kot je npr. Internet Explorer, se spletne strani ne prikazujejo več najbolje.

V poletnih mesecih pripravljamo nekaj novosti, ki bodo delovale odlično na najnovejših brskalnikih (na starih pa ne) in zato vas vabimo, da portal eTajnica.com že sedaj spremljate z najnovejšimi brskalniki.

Več

Klicanje partnerjev brez vpisovanja telefonske številke v mobilni telefon

10.5.2021

Evidenca partnerjev omogoča hitro klicanje partnerjev brez vpisovanja telefonske številke v mobilni telefon. Postopek:

 • Prek iskalnika na Evidenci partnerjev poiščite partnerja. Iščite med naslednjimi podatki (naziv partnerja, priimek, ime, naslov, poštna številka, kraj, e-pošta, telefon, država).
 • Ko partnerja najdete, kliknite na telefonsko številko partnerja, ki se je izpisala.
 • Na brskalniku se odpre potrditveno okno. Klic prek mobilnega telefona potrdite.
 • Telefonska številka se prikaže na mobilnem telefonu. Na mobilnem telefonu potem opravite klic.
Enako deluje klicanje zaposlenih na Evidenci delavcev.

Če dnevno kličete več partnerjev ali delavcev, potem vam tak način klicanja delo olajša.

Klicanje deluje, če uporabljate brskalnik Chrome in ste vanj prijavljeni s svojim profilom.

Več

Nova aplikacija Stroški je namenjena vodenju in obdelavi podatkov o stroških po stroškovnih mestih

20.4.2021

Koristna je, če vaše delo vključuje izračun skupnih stroških po organizacijskih enotah. Aplikacija nudi odgovore npr. na naslednja vprašanja:

 • Kolikšni so stroški določenega oddelka, izpostave, skladišča, podružnice ali oddelka nabave?
 • Kolikšni so stroški na določenem projektu?
 • Kolikšni so stroški gradbišča ali lokacije kjer izvajamo neko delo?
Izračun stroškov se izvaja avtomatično. Pogoja za izračun sta dva:
 • vnos stroškovnega mest, ki ga želite spremljati, na seznam Organizacijskih enot,
 • pri vnosu prejetega računa v aplikaciji Prejeta pošta se izbere naziv stroškovnega mesta (organizacijske enote).

Več

Nova aplikacija Družinski člani + dopolnjena iskalnika po delavcih in partnerjih + hitrost nalaganja podatkov

29.3.2021

Aplikacija namenjena vodenju in obdelavi podatkov o družinskih članih, ki so sorodstveno povezani z delavci. Vodenje podatkov je koristno zaradi npr. izpisa Obvestila o določitvi letnega dopusta, ki ga je za zaposlene delavce potrebno izdati vsako leto konec marca.

Na evidenco delavcev in evidenco partnerjev sta dodana iskalnika, ki odslej omogočata še bolj natančno iskanje po podatkih. Tako je npr. iskanje telefonske številke ali e-naslova delavca ali partnerja še lažje.

Na evidenco partnerjev je dodano nekaj novih podatkov, ki so pomembni pri vodenju kontaktne osebe partnerja.

Hitrost nalaganja podatkov je pomembna in zato so na evidenco delavcev in evidenco partnerjev dodani gumbi za omejitev števila izpisanih zadetkov.

Več

Devetnajstim opomnikom se je pridružil dvajseti

2.3.2021

V Rokovnik je dodan opomnik, ki obvešča o prihajajočem datumu izteka delovnega dovoljenja za tujce. Datum vpišete na mestu, kjer se vodijo podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujec).

S pomočjo Rokovnika ste obveščeni tudi o drugih dogodkih: rojstni dnevi, prisotnosti/odsotnosti, uporaba vozil, vzdrževanje vozil, naloge, veljavnost pogodb, poskusna doba, naslednji pregledi, obletnice prihodov v podjetje, veljavnosti strokovne usposobljenosti, naslednja usposablja in izobraževanja, sestanki, zasedenost dvoran, zasedenost počitniških kapacitet, zadolžitve trajanje in vrnitve osebne opreme, roki plačil računov/predračunov, pregledi in/ali preizkusi delovne opreme, izteki delovnega dovoljenja za tujce.

Več

Prenova aplikacij se nadaljuje

9.2.2021

Največ osvežitev sta bili tokrat deležni aplikaciji Evidenca poslane pošte in Evidenca prisotnosti.

Partnerji so se doslej uporabljali samo pri prejeti in izdani pošti in zato ni bilo potrebe, da bi vpisovali preveč njihovih podatkov. Če uporabljate Evidenco o preventivnih zdravstvenih pregledih in Evidenco o opravljenih usposabljanjih in izobraževanjih potem vam je znano, da se izvajalci zdravstvenega varstva in izobraževanja vodijo posebej.

Odslej lahko pri partnerjih vpisujete nekaj več neobveznih podatkov, ki jih boste kasneje lahko uporabili tudi v povezavi z drugimi evidencami. Cilj je, da partnerjeve podatke vpišete samo enkrat, uporabljate pa jih poljubno krat po potrebi v drugih aplikacijah tako, da jih preprosto izberete.

Na seznamu partnerjev je odslej indikator števila zadnjih X zadetkov, s katerim izberete, koliko zadnjih vpisanih partnerjev naj se prikaže. Če npr. vpisujete nove partnerje, je smiselno, da se prikažejo najnovejši vpisi, verjetno pa ni smiselno, da se izpišejo vsi vpisi oz. partnerji. Če bi se izpisali vsi zapisi, bi bilo to tudi časovno zamudno.

Evidenca prisotnosti je bila deležna optimizacije hitrosti in se zato odslej podatki malenkost hitreje prikažejo.

Več

Osvežena navigacija na portalu eTajnica.com

14.12.2020

Če ste v zadnjem času obiskali eno od aplikacij portala, potem ste verjetno že opazili osveženo navigacijo po aplikacijah. Želimo, da je prehod med aplikacijami čim lažji, z malo kliki, predvsem pa, da je iskana aplikacija vedno pri roki. Portal trenutno vključuje 26 aplikacije za poslovanje in zato je pomembno, da so aplikacije pregledno razvrščene.

Na vsakem koraku, četudi ste tam prvič, s pomočjo v tistem trenutku, znate izbrati ali vpisati ustrezno informacijo - to je cilj pri vseh nadgradnjah.

Spletne strani ne nudijo obsežnih navodil, kako je potrebno nekaj uporabljati. Uporabniki zahtevajo, da se portali, v našem primeru aplikacije, uspešno uporabljajo brez vnaprejšnjih temeljitih priprav. Omogočeno mora biti hitro in preprosto delo.

Nam je z navigacijo uspelo?

Več

Nova aplikacija Pridobljena znanja

10.11.2020

Namenjena je vodenju opravljenih usposabljanjih in izobraževanj, ki so jih delavci opravili zaradi potreb delovnega mesta, za katera so sklenili pogodbo o zaposlitvi.

Na seznamu se vodijo naslednji podatki: naziv/ime izobraževanja oz. strokovnega programa, vrsta izobraževanja, datum opravljanja, rezultat opravljanja, datum veljavnosti, datum naslednjega usposabljanja in izobraževanja.

Omogoča prenos datuma veljavnosti in datuma naslednjega usposabljanja in izobraževanja v Rokovnik, ki na enem mestu obvešča o pomembnih terminih oz. datumih.

Več

Aplikaciji Evidenca prisotnost in Evidenca dopustov sta osveženi

5.10.2020

Dve najbolj pogosto uporabljeni aplikaciji sta osveženi, kar pomeni, da sta grafično posodobljeni in imata nekaj novih funkcionalnosti.

Novost je npr. da pri vpisu odsotnosti lahko izberete 'celodnevno odsotnost/prisotnost'. S tem se v polju 'Št. delovnih ur na dan' avtomatično izpiše dnevna delovna obveznost delavca.

Na Evidenci dopustov odslej preprosto preverite, kdo v podjetju ima največ neporabljenega dopusta. Na 'Izračunu dopustov' kliknete na stolpec 'Neporabljen skupaj' in že se izpiše seznam delavcev razvrščen po neporabljenem dopustu.

Več

Aplikacija Prejeta pošta je dopolnjena

10.8.2020

Evidenca prejete pošte je namenjena vodenju podatkov o prejeti pošti. Omogoča avtomatično izdelavo poštne knjige, izpis poštne knjige v Excel, hitro filtriranje, dodajanje prejete pošte v Rokovnik (v primeru, da je prejeta pošta račun ali predračun).

Dopolnjena aplikacija je grafično spremenjena, predvsem pa je iskanje po prejeti pošti še lažje in hitrejše. Izbira pošiljatelja/prejemnika s pomočjo spustnega seznama je sedaj narejena tako, da lahko vpišete npr. dve črki pošiljatelja/prejemnika in prikažejo se samo tisti, ki ustrezajo temu pogoju (spustnemu seznamu je dodano filtriranje). Pri izbiri datuma odslej lahko v polje vpišete datum (ni ga več potrebno izbrati iz koledarja).

Več

Nova storitev Opomnik

15.7.2020

Nova storitev avtomatski opomnik obvešča o prihajajočih dogodkih na e-naslov tako pogosto, kot želite:
- ob ponedeljkih za dogodke tega tedna ali
- na dan dogodka oz. dogodkov.

Ta storitev je koristna zato, da vas avtomatično pravočasno opomni na prihajajoče dogodke, ki ste jih predhodno vpisali v eno od evidenc v Moji pisarni. Vrste dogodkov, ki so vključeni v opomnik:
* odsotnosti/prisotnosti za delavce (dopust, lanski dopust, bolniška, nega otroka, službene odsotnosti, izobraževanja, nadure, manko ur, obisk pri zdravniku, itd..)
* prisotnosti za pogodbene delavce/zunanje sodelavce/študente
* napoved praznovanja rojstnih dni za delavce
* veljavnost pogodbe o zaposlitvi za delavca – če je zaposlitev za določen čas
* poskusna doba za delavca – če jo ima * datum naslednjega obdobnega ali drugega usmerjenega zdravstvenega pregleda za delavca
* datum naslednje obnovitve nacionalne poklicne kvalifikacije<
* datum naslednjega usposabljanja za varstvo pri delu
* obletnica prihoda v podjetje in datum nastopa (datum prihoda v podjetje)
* datum zadolžitve, datum trajanja in datum vrnitve osebne opreme (mobilni telefoni, računalniki, delovne obleke, zaščitna oprema, itd.)
* uporaba vozil
* vzdrževanja vozil
* naloge
* datum sestanka ter zasedenost dvorane
* datum zasedenosti dvorane
* datum zasedenosti počitniške kapacitete
* rok plačila računa/predračuna
* datum pregleda in/ali preizkusa delovna opreme

Več

Nova aplikacija Delovna oprema

15.6.2020

Nova evidenca je namenjena vodenju podatkov o pripomočkih, ki se uporabljajo pri delu. Vključuje urnik pregledov in preizkusov.

Z obdobnimi pregledi in preizkusi delovne opreme delodajalec ugotavlja skladnost s predpisi, standardi in drugimi določili. Pregledi delovne opreme in preizkusi se izvajajo periodično.

Več

Nova aplikacija Potni nalogi

15.5.2020

Omogoča vnos, potrjevanje, izdelavo poročila in obračun potnih stroškov.

Potni nalogi so evidenca namenjena vodenju podatkov o službenih poteh, ki jih imate v vašem podjetju/ustanovi. Omogoča:

 • Seznam podatkov o potnih nalogih v vašem podjetju/ustanovi.
 • Razvrščanje potnih nalogov glede na status (vpisan, odobren, poročilo narejeno, obračunan, potrjen, zaključen, neaktiven, arhiviran).
 • Urejanje podatkov o potnih nalogih.
 • Izpis naloga, poročila in obračuna.

Več

Vpis delavca ali podjetja pri dodajanju odsotnosti, dopustov ali pošte

8.4.2020

Pri vpisu podatkov npr. v evidenco dopustov ali prisotnosti je potrebno vpisati nekaj obveznih podatkov, ki vzamejo kar nekaj časa. Da bi bil vpis podatkov čim lažji in hitrejši, smo preoblikovali vnosno polje za delavca. Novost je to, da lahko odslej delavca vpišemo tako, da v iskalno polje (na sliki glejte 3) vnesemo najmanj dve črki, ki sta tudi v priimku ali imenu delavca. Ko to naredimo, se prikažejo delavci, ki vsebujejo ti dve črki. Potem samo še kliknemo na ustreznega delavca. S tem smo ga izbrali in vključili na obrazec.

Novost je vključena tudi pri vnosu podjetja. Tudi na vnosnem polju za podjetje lahko vpišemo najmanj dve črki, ki sta tudi v nazivu podjetja in že se prikažejo podjetja, ki vsebujejo ti dve črki. Potem samo še kliknemo na ustrezno podjetje. S tem smo ga izbrali in vključili na obrazec. Preverite npr. evidenco prejete pošte.

Možni načini vpisa delavca na obrazec:
1 - Vpis novega delavca. Delavca na seznamu delavcev še ni in ga je zato potrebno vpisati.
2 - Seznam delavcev. Odpre se seznam vseh delavcev.
3 - Iskalno polje za iskanje po delavcih (vpišemo najmanj dve črki iz priimka ali imena). Delavca smo predhodno že vpisali v seznam delavcev.
4 - Spustni seznam iz katerega izberemo delavca. Delavca smo predhodno že vpisali v seznam delavcev.

Več

Bolniški listi

4.3.2020

Nov program Evidenca bolniških listov omogoča pregled in prenos izdanih in preklicanih elektronskih bolniških listov (eBOL) za zaposlene neposredno iz ZZZS. Vključena je možnost shranjevanja in izpis bolniških listov.

Pred uporabo te evidence je potrebno enkratno urediti dostop do bolniških listov na ZZZS. Najlažje to storite tako, da pišite na e-naslov, ki je izpisan spodaj, ali pokličite na 04 513 92 70 in vodili vas bomo skozi postopek.

Več

Skenirani računi, rok plačila in znesek

30.1.2020

V program Evidenca prejete pošte je dodana možnost pregleda skeniranega računa (dokumenta) za vsako prejeto pošto. Prav tako sta dodani dve novi polji in sicer rok plačila (valuta) in znesek (znesek računa). S temi dopolnitvami je omogočeno lažje spremljanje evidence prejetih računov.

Več

Hitrost delovanja in zasedenost dvoran

13.1.2020

Za učinkovito delo se morajo spletne strani naložiti hitro. In zato smo v zadnjem obdobju pozornost namenili pohitritvi nalaganja vseh spletnih strani in programov. Največjo pozornost smo namenili tistim stranem, ki jih največkrat pregledujete. Preverite npr. Evidenco dopustov, Evidenco prisotnosti ali Rokovnik.

Dopolnjen je program Zasedenost dvoran, ki odslej omogoča tudi ponavljajočo rezervacijo dvoran ali sejnih sob. Ponavljajoča rezervacija omogoča, da posamezno rezervacijo ciklično ponavljamo na določeno časovno periodo (dnevno, tedensko, mesečno ali letno).

Več

Zadolžitve osebne opreme, zasedenost dvoran in počitniških kapacitet

29.11.2019

Za učinkovito organizacijo pisarniškega poslovanja je potrebno voditi tudi evidence zasedenosti kapacitet (osnovnih sredstev) in zadolžitev osebne opreme (potrošni material in oprema). Zato smo pripravili tri nove aplikacije, ki omogočajo elektronsko vodenje zasedenosti in zadolžitev:
- aplikacija Zadolžitve osebne opreme omogoča vodenje podatkov o opremi, ki jo delavci prejmejo zaradi zahtev delovnega mesta,
- aplikacija Zasedenost dvoran omogoča vodenje zasedenosti dvoran/sejnih sob ali prostorov, ki jih dajete v uporabo za določen termin in
- aplikacija Zasedenost počitniških kapacitet omogoča vodenje podatkov o zasedenosti počitniških kapacitet.

Več

Preprosta uporaba novih aplikacij z malo kliki in potrebnimi vpisi

10.9.2019

Pred poletnimi počitnicami smo vas spraševali, kako vam lahko pomagamo pri vašem delu. Zanimale so nas vaše potrebe po novih vsebinah, evidencah in računalniških programih.
Glede na vaše predloge smo se odločili, da najprej pripravimo nove računalniške programe in sicer evidenco sestankov, zapisnikov in vabil.

Evidenca sestankov bo omogočala pregled vseh sestankov v vašem podjetju/ustanovi pri katerih vi kakorkoli sodelujete oz. ste zadolženi za organizacijo sestanka. Tako bo omogočeno voditi evidenco sestankov, povabljencev in prek zapisnikov spremljati sklepe sestankov in realizacijo. Cilji aplikacije so, da je na enem mestu omogočeno vse za pripravo in izvedbo sestankov, ter kasneje tudi za spremljanje sklepov.

Evidenca zapisnikov bo omogočala pregled sklepov in nalog, ki jih je potrebno izvršiti. Tako bo omogočen na enem mestu pregled nad vsemi odprtimi nalogami in osebami, ki so zadolžene za izvršitev sklepov. Program bo omogočal pregled nad realizacijo sklepov.

Evidenca vabil bo omogočala pregled vseh vabil, ki jih posredujete povabljencem, bodisi za udeležbo npr. na formalnih sestankih ali pa za udeležbo na neformalnih srečanjih kot je npr. odprtje razstave. Omogočeno bo torej spremljanje formalnih vabil in tudi tistih, pri katerih nas ne zanima, ali je npr. povabljenec svojo udeležbo potrdil ali ne.

Poseben izziv je pripraviti programe tako, da bodo preprosti za uporabo. Torej, da bodo razumljivi za uporabo brez navodil in da bo čim manj klikanja in vpisovanja podatkov. Na začetku se lahko uporabijo samo osnovne možnosti, ki jim po potrebi kasneje priključite še bolj napredne možnosti.

Programi bodo postopoma kmalu na voljo. Vsi trenutno dostopni programi so dosegljivi tako, da kliknete na gumb Aplikacije (zgoraj desno).

Več

Telefonski klici

27.8.2019

Nova aplikacija Telefonski klici omogoča vodenje podatkov o prejetih klicih za vas ali za delavce v vašem podjetju/ustanovi. Cilji aplikacije so:
- pregled vseh prejetih klicev na enem mestu in
- pravočasno posredovanje klicev pravim prejemnikom klicev.

Prejete telefonske klice lahko tudi arhivirate in s tem obdržite pregled nad vsemi prispelimi klici v podjetje/ustanovo.

Več

Poletni čas je čas za načrtovanje in planiranje prihodnosti

12.6.2019

Zelo si želimo, da bi nam posredovali vaše potrebe po novih vsebinah, evidencah in programih. Naš cilj je, da je portal eTajnica.com čim bolj aktualen in da vam koristi pri vsakdanjem pisarniškem delu. Že kratkega odziva z vašimi predlogi na e-naslov, ki je izpisan spodaj, bomo veseli.

Kaj smo pripravi do sedaj, si lahko najhitreje ogledate tu, tu, tu ali tu.

Več

Evidenca delavcev: Napotnica in zdravniško spričevalo

21.5.2019

Preventivni zdravstveni pregledi in usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregledi delavcev se opravljajo zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti.

Preventivni zdravstveni pregledi so:
- predhodni preventivni zdravstveni pregledi,
- usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregledi in
- drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregledi.

Evidenca delavcev omogoča izpis napotnice za predhodni preventivni zdravstveni pregled, izpis napotnice za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled ter zdravniško spričevalo v Word.

Več

Evidenca prisotnosti: Dovolilnica za zasebni izhod

10.5.2019

Preventivni zdravstveni pregledi in usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregledi delavcev se opravljajo zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti.

Preventivni zdravstveni pregledi so:
- predhodni preventivni zdravstveni pregledi,
- usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregledi in
- drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregledi.

Evidenca delavcev omogoča izpis napotnice za predhodni preventivni zdravstveni pregled, izpis napotnice za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled ter zdravniško spričevalo v Word.

Več

Raznovrstni izpiski, ki so koristni za vsakdanjo poslovno uporabo

2.4.2019

Na pisarniškem delovnem mestu se obdelujejo, zbirajo in pripravljajo različni izpiski. Že kar nekaj let prevladujejo v elektronski obliki.

Koristno in tudi najbolj varno je, da podatke urejeno zbiramo na enem mestu in do njih pregledno dostopamo z različnimi računalniškimi programi. Če je temu tako, potem z lahkoto izdelujemo izpiske takrat, ko želimo presek nekega stanja na zadevah npr. po dnevih, po zaposlenih ali po zadevah.

Seznam najbolj priljubljenih izpiskov, ki jih lahko izdelate na portalu eTajnica.com:

 • seznam zaposlenih, delovne dobe, število let pri delodajalcu
 • seznam dopustov po zaposlenih in izračun dopustov
 • izpis vloge za odobritev koriščenja letnega dopusta
 • izpis obvestila o letnem dopustu
 • izpis obračuna prisotnosti po mesecih za zaposlene
 • izpis seznama prisotnosti/odsotnosti za zaposlene
 • seznam prihodov/odhodov zaradi registracije delovnega časa
 • seznam prejete in izdane pošte
 • izpis poštne knjige, popis oddanih pošiljk in oddajnice

Več

Evidenca dopustov: Vloga za odobritev koriščenja rednega letnega dopusta

20.3.2019

Evidenca dopustov je namenjena vodenju podatkov o dopustih in izračunu stanja dopusta za delavce v vaši organizaciji.

Novost je, da smo na seznam dopustov dodali dve dodatni možnosti.

Polje 'Dni' (število dni dopusta) pove, koliko dni dopusta je med začetnim in končnim datumom dopusta.

Gumb 'Vloga' omogoča izpis vloge za odobritev koriščenja rednega letnega dopusta v Word. Vloga je uporabna v takrat, ko odgovorna oseba s svojim podpisom potrdi koriščenje dopusta za zaposlene.

Več

Evidenca delavcev: Seznam delavcev je preglednejši

19.2.2019

Evidenca delavcev je namenjena vodenju podatkov o delavcih v vaši organizaciji. Omogoča vodenje osnovnih in razširjenih podatkov o delavcih kot npr. podatkov o nastopu dela, poskusni dobi, veljavnosti pogodbe, podatkov o delovni dobi in zdravniških pregledih. Poleg tega omogoča najpogostejše izračune pri delavcih kot npr. izračun starosti, števila let pri delodajalcu in delovne dobe.

Novost je, da smo seznam delavcev dopolnili tako, da je pregled bolj prilagojen velikosti vašega zaslona. Za lažji pregled na seznamu lahko uporabljate drsnika. Vedno vidite, za katero osebo pregledujete podatke (polji ime in priimek sta fiksirani). Če z miško postojite na posameznem podatku ali na naslovu stolpca (npr. Del mesto), se izpiše pojasnilo, kaj ta podatek pomeni.

V prihodnje bomo tako obliko prikaza seznama uporabili tudi pri ostalih evidencah.

Več

Evidenca prisotnosti: Razširjen obračun prisotnosti

7.2.2019

Evidenca prisotnosti je namenjena vodenju podatkov o prisotnostih in odsotnostih delavcev v vaši organizaciji. Tej evidenci lahko rečemo tudi evidenca o izrabi delovnega časa. Pomaga voditi mesečne delovne obveznosti za delavce. Torej naslednje podatke: dopust, lanski dopust, bolniška, nega otroka, službene odsotnosti, izobraževanja, nadure, manko ur, obisk pri zdravniku, itd..

Novost je, da smo evidenco dopolnili. Po kliku na gumb 'Razširjen obračun prisotnosti' se prikaže razširjena evidenca, ki omogoča prenašanje viškov ali mankov ur iz meseca v mesec. Viške ali manke ur iz meseca v mesec prenašamo tako, da kliknemo na gumb 'Prenos v naslednji mesec'. Takrat se izračun viška ali manka ur iz tekočega meseca prenese v naslednji mesec in v naslednjem mesecu postane začetno stanje viškov ali mankov ur. Po želji lahko podatek tudi ročno popravimo tako, da pri delavcu kliknemo v polje VM pr. in vpišemo željeno vrednost.

Več

Rokovnik

8.1.2019

Rokovnik je seznam dogodkov in opravil urejen po datumih. Na enem mestu spremljate zadeve, ki so pomembne za vaše podjetje/ustanovo.

V rokovniku so izpisani naslednji dogodki:

 • odsotnosti/prisotnosti za delavce (dopust, lanski dopust, bolniška, nega otroka, službene odsotnosti, izobraževanja, nadure, manko ur, obisk pri zdravniku, itd..),
 • prisotnosti za pogodbene delavce/zunanje sodelavce/študente,
 • napoved praznovanja rojstnih dni za delavce,
 • veljavnost pogodbe o zaposlitvi za delavca – če je zaposlitev za določen čas,
 • poskusna doba za delavca – če jo ima,
 • datum naslednjega obdobnega ali drugega usmerjenega zdravstvenega pregleda za delavca,
 • obletnica prihoda v podjetje in datum nastopa (datum prihoda v podjetje),
 • uporaba kapacitet (dvorane, prostori, sejne sobe, počitniške kapacitete, mobilni telefoni, računalniki, itd.),
 • evidenca uporabe vozil,
 • evidenca vzdrževanja vozil in
 • naloge.

Več