Podatki o osebni opremi se uporabljajo v aplikaciji Zadolžitve osebne opreme, kjer se vodijo zadolžitve osebne opreme delavcev.

Primeri osebne opreme so: obvezna zaščitna oprema, delovna obleka, GSM aparat, prenosni računalnik, itd.

Evidenca omogoča:
- Seznam osebne opreme.
- Urejanje podatkov vezano na status (aktivno, neaktivno, v urejanju in arhivirano) (*).
- Urejanje podatkov vezano na začetni datum veljavnosti (Od datuma; od katerega datuma dalje je na voljo osebna oprema).
- Urejanje podatkov vezano na končni datum veljavnosti (Do datuma: do katerega datuma je na voljo osebna oprema). Če datum ni vpisan pomeni, da je osebna oprema na voljo do preklica. Rok trajanja osebne opreme vpišete na aplikaciji Zadolžitve osebne opreme.

(*) Status osebne opreme pove, v kakšni fazi je osebna oprema:
- Aktivno: osebna oprema je aktualna pri novih vpisih v aplikaciji Zadolžitve osebne opreme.
- Neaktivno: osebna oprema ni aktualna. Pri vpisu novih v aplikaciji Zadolžitve osebne opreme osebne opreme ne ponudi.
- V urejanju: osebna oprema se trenutno ne uporablja. Mogoče je v čiščenju, na popravilu ali je ni na zalogi. Pri vpisu novih v aplikaciji Zadolžitve osebne opreme osebne opreme ne ponudi.
- Arhivirano: osebna oprema se ne uporablja več in je v arhivu zaradi preteklih zadolžitev. Pri vpisu novih v aplikaciji Zadolžitve osebne opreme osebne opreme ne ponudi.

Primer evidence
Koristne povezave