Slogan obiskane družbe Gorenje Surovina d. o. o.  se glasi: “Vaši odpadki, naša skrb!” In prav to, kaj se dogaja z odpadki, nas je zanimalo.

V lepem popoldnevu, po službi ob 16. uri, nas je na vhodu v Poslovno enoto Kovine pričakal naš vodič po skladišču in proizvodnji gospod Davorin Mejal. Najprej nas je seznanil z dejavnostjo družbe, ki v Mariboru deluje že od leta 1951. Družba se ukvarja s pridobivanjem sekundarnih surovin iz ostankov odpadkov, le-te obdelajo in prodajo kupcem v domovini in Evropi. V družbi, ki ima poslovne enote širom Slovenije, zbirajo jeklene odpadke, odpadke barvnih kovin, nekovinske odpadke, odpadno embalažo, odpadni tekstil ter odpadno električno in elektronsko opremo.

Na našem “sprehodu” po enoti smo se ustavile v hali, kjer ročno razstavljajo odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO), kamor spadajo monitorji, računalniki, veliki in mali gospodinjski aparati, TV in radio aparati, sijalke ... V nadaljevanju smo si ogledale, kako so razvrščeni jekleni odpadki po vrstah in tarifnih številkah. Skladišče z barvnimi kovinami je bilo zaklenjeno, saj je cena le-teh najvišja med odpadki in zato tudi najdragocenejši odpadek.

V nadaljevanju smo prišli do hale, kjer stiskajo odpadno plastiko v bale. Glede na “vonjave” bi potrebovale maske za dihanje. Plastiko pridobivajo iz ekoloških otokov, kamor oddajamo plastiko iz gospodinjstev, prav tako pa iz drugih virov, saj je plastična embalaža naš vsakdanjik in predstavlja problem pri onesnaževanju voda in gozdov. Razkraja se namreč nekaj stoletij.
V sortirnici smo si ogledale sortirni trak, kjer delavci in delavke sortirajo odpadno embalažo po vrstah. Različne vrste odpadne embalaže dosegajo različne cene, zato je sortiranje zelo pomembno. Prav tako smo si ogledale, kako sortirajo in balirajo odpadni papir, ki ga prodajajo slovenskim papirnicam v nadaljnjo predelavo. Poskrbijo tudi za varno uničenje zaupne dokumentacije in komisijsko uničenje blaga. V družbi Gorenje Surovina d. o. o. so s papirjem, ki so ga zbrali in reciklirali v 65 letih, ohranili za celo Pohorje dreves.

Po zelo zanimivem in poučnem ogledu smo si privoščile še kavo na dvorišču PE Kovine ter ugotavljale, da je delo, ki ga opravljajo delavci in delavke na enoti ne samo fizično naporno, pač pa delajo tudi v težkih delovnih pogojih, saj so izpostavljeni hrupu, smradu, nečistočam, neugodnim vremenskim vplivom … Odločile smo se, da bomo še bolj pridno zbirale odpadni papir ter ločevale odpadke doma in v službi ter nasploh skrbele za naše okolje.

Družba Gorenje Surovina d. o. o. z vseslovensko humanitarno akcijo zbiranja odpadnih surovin "Čisto veselje" sodeluje z Zvezo prijateljev mladine (ZPM) pri projektu Botrstvo z namenom pomagati. »Ni debate – v Gorenje Surovino dajte stare aparate” pa z družbo Zeos organizirajo dobrodelno akcijo, ki je namenjena osveščanju osnovnošolcev in širše javnosti o pomenu ločenega zbiranja OEEO.
“Imamo bogato preteklost. In jasno vizijo prihodnosti!” pravijo v družbi Gorenje Surovina d. o. o. Upamo, da bodo še dolgo uspešno skrbeli za naše odpadke.

Zapisala: Marta Brezar

Koristna povezava