Evidenca prisotnosti, ki je namenjena vodenju podatkov o prisotnostih delavcev odslej omogoča tudi:
  • izpis seznama prisotnosti/odsotnosti v Excel in
  • izpis obračuna prisotnosti v Excel.
Evidenca dopustov, ki je namenjena vodenju podatkov o dopustih in izračunu porabljenega dopusta za delavce odslej omogoča tudi:
  • Izpis seznama dopustov za zaposlene v Excel in
  • Izpis izračuna dopustov za zaposlene v Excel.
Koristna povezava