Navodilo za dodajanje nove prisotnosti za pogodbene delavce

Predhodno na Evidenci delavcev vpišite pogodbenega delavca. Pomembno je, da pri vnosu pri:
- polju Št. delovnih ur na dan vpišete 0
- izbiri Vrsta zaposlitve izberete Pogodbeno delo
- polju Oddelek vpišete Pogodbeno delo
- izbiri Aktivnost izberete Da.

1. Na Evidenci prisotnosti kliknite gumb Dodaj novo prisotnost/odsotnost.

Izpis zaslona


2. Na zaslonu Dodaj novo prisotnost/odsotnost:
- iz seznama aktivnih delavcev izberite pogodbenega delavca,
- iz seznama vrste prisotnosti/odsotnosti izberite Pogodbeno delo,
- vpišite število delovnih ur na dan (če vpisujete decimalna števila, jih ločite s piko - npr. 6.80),
- vpišite datum od in datum do - dnevi za katere velja prisotnost (vpisujete lahko samo za mesec in leto, ki ste ga izbrali na Evidenci prisotnosti)
- če se stroški prevoza za to obdobje upoštevajo, izberite Da pri Prevozu
- če se stroški malice za to obdobje upoštevajo, izberite Da pri Malici

Ko vse vpisali in izbrali vse zahtevane postavke, kliknite na gumb Shrani.

3. Kliknite na gumb Seznam prisotnosti/odsotnosti.

Izpis zaslona


4. Na Evidenci prisotnosti je izpisan primer, ko je pogodbeni delavec opravljal dela 4.5.2017 (3 ure) in 5.5.2017 (5 ur). Prevoz na delo in malica nista priznana. Na izračunu spodaj je vsota vseh ur izpisana v polju Višek/Manjko in Obračun prisotnosti - to je izračun mesečne prisotnosti zanj.

Izpis zaslona


Koristne povezave