Vas je danes zjutraj zbudila radio budilka? Ste odprli pipo in je pritekla voda? Se vam zdi uporaba elektrike in vode samoumevna? Veste, kako prideta elektrika in voda do vaših hišnih naprav? Članice Strokovnega kluba poslovnih sekretark in tajnic Maribor to sedaj vemo bolj podrobno, saj smo bile na strokovni ekskurziji, na kateri smo si s pomočjo naše kolegice Metke, ki je zaposlena na Mariborskem vodovodu, ogledale črpališče Vrbanski plato in HE Fala.

Voda, ki jo črpajo na Vrbanskem platoju, ima ob izvoru 12 °C in leži cca. 40 m globoko. Prve kaplje vode so po vodovodnih ceveh v Mariboru pritekle leta 1901. Črpališče Vrbanski plato je največje in najpomembnejše črpališče pitne vode v SV delu Slovenije in je praktično nenadomestljivo za Maribor in ostalih 16 občin, ki jih oskrbuje Mariborski vodovod s pitno vodo. 15 črpalk lahko v sekundi načrpa 760 l vode. Zelo zanimive so kaskade, po katerih se pretaka voda v slapovih, pomeša se s kisikom in vrne nazaj v zemljo. Neoporečnost vode se preverja tudi s pomočjo mladih postrvi, ki so zelo občutljive na kakovost vode. Dezinfekcija vode se opravlja največ dvakrat letno ob visokih temperaturah, tako da naša voda ni klorirana. Vsaj v Mariboru in okolici lahko rečemo, da pijemo dobro vodo.

V nadaljevanju nas je pot peljala na HE Fala. Na Dravi je 8 hidroelektrarn, od katerih je HE Fala najstarejša na slovenskem delu reke Drave in je bila zgrajena v dobrih 5 letih leta 1918. Ohranila je del elektrotehniške opreme iz časa njenega nastanka, ki danes služi kot tehniški muzej, katerega smo si tudi ogledale. Sicer smo zvedele, kako se »dela« elektrika, zakaj je elektrika, pridobljena na rekah, najčistejša (HE ne onesnažujejo okolja) in kako pride do naših domov.

Naše druženje smo zaključile ob dobrih picah s pogledom na reko Dravo in kot naš vodič po HE Fala smo ugotovile tudi me: BREZ VODE NAM ŽIVETI NI.

Sestavila:
Marta Brezar

Utrinki z izleta dne 7. maja 2016


Koristna povezava