Zavarovane osebe lahko na spletnem portalu ZZZS pridobijo podatke o izdatkih, ki jih je za njihove zdravstvene storitve plačalo obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Omogočen je enostaven dostop do podatkov, ki jih upravlja ZZZS.

Storitev omogoča varen vpogled v naslednje podatke:
 • o osebi,
 • o zdravstvenem zavarovanju osebe in po njej zavarovanih družinskih članih,
 • o statusu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja,
 • o evropski kartici,
 • o izdanih zdravilih na recept,
 • o apliciranih zdravilih v okviru ambulantne in bolnišnične obravnave,
 • o prejetih medicinskih pripomočkih,
 • o izbranih osebnih zdravnikih in
 • o izdatkih za zdravstvene storitve izvedene v Sloveniji in
 • o potrdilih o upravičeni zadržanosti od dela - bolniški listi.
Cilji, ki so si jih s portalom na ZZZS zastavili:
 • nova komunikacijska pot za zavarovane osebe,
 • omogočiti zavarovanim osebam aktivno vlogo pri urejanju zavarovanja,
 • izboljšati ozaveščenost zavarovanih oseb o skrbi za lastno zdravje, pravicah in dolžnostih iz OZZ in stroških zdravljenja.
Povezava