Izjema so zneski na položnicah in računih, ki jih pišemo skupaj, denimo dvanajsttisočpetstoštirinajst.

Slovenski pravopis veli, da skupaj pišemo:

1. Glavne števnike* do 100: petnajst, osemindvajset, triindevetdeset.

2. Stotice: tristo, štiristo, šesto.

3. Vrstilne, ločilne in množilne števnike: tretji, troje, trojen.

4. Tvorjenke iz števnikov: pettisoče (bralke), stotisoči (obiskujejo), šestmilijonski (narod).

Narazen pišemo:

Glavne števnike*: dvesto petnajst, devet tisoč, šest milijonov, petsto tisoč dvesto, štiristo en tisoč sto, devetnajsto sedeminosemdeset.

*Glavni števnik je ime števila in izraža količino štetega.

Pa še to, ste morda vedeli, da ime najbolj priljubljenega iskalnika Google izvira iz napačnega zapisa besede googol? Googol je število, sestavljeno iz enice in stotih ničel.

Povezava