Tako se pogosto zatikamo tudi pri razlikovanju med pridevnikoma isti in enak, saj se kdaj primeri, da ne vemo povsem, kdaj izbrati primernejšega.

V izogib tovrstnim dilemam se bomo tokrat posvetili temeljnima razlikama med njima, pripravili pa smo tudi primere, s pomočjo katerih bo moč lažje in jasneje razumeti njuno rabo.
Enak ali isti
Za začetek poglejmo njuni kratki razlagi.

Isti

Beseda isti je v SSKJ definirana takole: "na katerega se misli, iz katerega se izhaja".

Primer: Stanujeta v istem bloku.

Enak

Ob pridevniku enak je v SSKJ-ju zabeleženo slednje: "ki se po lastnostih, značilnostih ujema, ne razlikuje med seboj".

Primer: Stavbe so si zelo podobne, niso pa enake.

Temeljna razlika med obema je torej v tem, da pridevniški zaimek isti uporabljamo takrat, kadar govorimo samo o eni stvari, denimo enem paru čevljev, besedo enak pa takrat, kadar govorimo o več stvareh.

Razliko je mogoče zelo jasno razbrati iz naslednjega primera:
Maja je kupila rdečo jakno. To isto jakno je želela tudi Mina, a bila žal prepozna. Prodajalka je Mini dejala, da enakih nimajo več, lahko pa na stojalih pogleda za podobnimi.
Kot lahko razberemo, sta si Maja in Mina želeli isto jakno. Govora je o enem kosu oblačila, saj sta obe hoteli prav to eno jakno, zato smo uporabili besedo “isto”.

V trenutku, ko prodajalka Mini odvrne, da enakih nimajo več, misli na enak model jakne, a pravzaprav na drugo jakno, ki je po izgledu enaka prvi. Govora je torej o večjem številu jaken, ki so na pogled enake, zato smo uporabili pridevnik “enak”.
Povezave