Pri izračunu za zaposlene so upoštevani vsi podatki o dopustu, bolniški, negi otroka, službeni odsotnosti, izobraževanju, nadurah, manjku ur, obisku pri zdravniku, itd..

Primer izpisa evidence podatkov za obračun plač za zaposlene - sumarnoPrimer izpisa evidence podatkov za obračun plač za zaposlene - podrobno