Evidenca je pomembna zaradi nadomeščanj in prekrivanja odsotnosti v času praznikov in počitnic. Vpis v evidenco odsotnosti vodite z aplikacijo Dopusti ali z aplikacijo Prisotnosti. Aplikaciji spadata v zbirko računalniških programov Moja pisarna.

Sodelavci do planiranih odsotnosti dostopajo:
  • s pomočjo računalnika, telefona ali tablice prek spletne strani plan odsotnosti,
  • lahko pa jim planirane odsotnosti po elektronski pošti pošljete v pripravljenem izpisu v Excelu.
Navodila - kako najlažje pripravite plan odsotnosti
  1. V aplikacijo Dopusti vpišite planirane dopuste ali v aplikacijo Prisotnosti vpišite planirane odsotnosti.
  2. V aplikaciji Plan odsotnosti podatke izvozite (naredite izpis) v Excel in shranite na računalnik.
  3. Sodelavcem pošljite elektronsko sporočilo in pripnite izpis v Excelu, ki ste ga predhodno pripravili.
  4. Če imajo (poleg vas) sodelavci dostop do računalniških programov Moja pisarna, lahko samostojno vpogledajo v podatke v aplikaciji Plan odsotnosti.
Vzpostavljena evidenca prihrani čas.
Koristne povezave