Postopek za izdelavo obvestila o določitvi letnega dopusta

 1. Napolniti je potrebno Nastavitve.
  a) Izpolni se polja v sekciji Podjetje: naziv, naslov, poštna številka, kraj, kolektivna pogodba (če obstaja) in odgovorna oseba.

  b) Izpolni se polja v sekciji Letni dopust. Pri vsakem polju je predlagano število dni dodatnega dopusta glede na Zakon o delovnih razmerjih. Če kolektivna pogodba ali drug dogovor v organizaciji omogoča več dni za posamezno vrsto dodatnega dopusta, se vpiše ta vrednost.

  Izbere se način za odmero letnega dopusta:
  • Dopolnjeno na današnji dan - vaša kolektivna pogodba in pravilnik o koriščenju letnega dopusta ne določata, kdaj imajo delavci pravico do dodatnih dni letnega dopusta.
  • V tekočem koledarskem letu - vaša kolektivna pogodba in pravilnik o koriščenju letnega dopusta določata, da se povečanje ali zmanjšanje letnega dopusta upošteva pri odmeri v tekočem koledarskem letu (*).
   (*): V tekočem koledarskem letu pomeni, da enkrat do izteka tekočega koledarskega leta nastopi ali izteče pravica.

  Način za odmero letnega dopusta se upošteva pri naslednjih izračunih:
  • starosti delavca,
  • številu otrok, ki še niso dopolnili 15 let starosti,
  • številu let dela pri zadnjem delodajalcu in
  • delavcih, mlajših od 18 let.

  Izpis nastavitev (sekcija Podjetje)


  Izpis nastavitev (sekcija Letni dopust) 2. Na Evidenco delavcev se vpisujejo delavci. V primeru, da je delavec invalid in/ali ima okvaro, potem je na podrobnih podatkih o delavcu v sekciji Zdravstveno stanje potrebno to zanj označiti oz. izbrati.

 3. Na Evidenco družinskih članov se vpisujejo otroci. Potrebno je vpisati naslednje podatke: ime in priimek družinskega člana, datum rojstva, sorodstveno razmerje z delavcem, posebna nega in varstvo ter izbrati ime in priimek delavca, ki je sorodstveno povezan z družinskim članom.

 4. Na Delovnih mestih se vpisuje število dodatnih dni dopusta, ki jih delavec prejme zaradi zahtevnosti delovnega mesta. Potrebno je vpisati naslednje podatke: Opis zahtevnosti delovnega mesta in število dni dodatnega letnega dopusta.

 5. Na Evidenci dopustov v tabeli Izračun dopustov za leto pri posameznem delavcu kliknite na polje Dop. let. (Dopust letošnji. Število dni dopusta za letos.).
  Vpišite število dni letošnjega dopusta in kliknite na gumb Shrani.

  Pri posameznem delavcu kliknite na gumb LD obvestilo. Po kliku na gumb se izdela dokument v doc (Word) obliki.

  Izpis evidence dopustov 6. Obvestilo o določitvi letnega dopusta

  Na podlagi vpisanih podatkov se izračuna število dni dopusta za vsakega delavca in izdela obvestilo o določitvi letnega dopusta.

  Dokument lahko s programom Word odprete in/ali shranite za nadaljnjo uporabo. Polja, ki se na obvestilu o določitvi letnega dopusta izpišejo in jih v vaši organizaciji ne potrebujete, lahko v Wordu izbrišite oz. spremenite.
Koristne povezave