Predgovor
Za uporabo evidenc ste delavcem predhodno poslali aktivacijsko kodo, ki so jo delavci vpisali na strani moj račun. Prav tako ste jim predhodno v Evidenci delavcev dodeli pravice za dostop do naslednjih evidenc: Če sta oba pogoja izpolnjena, potem delavci lahko dostopajo do evidenc.

Kako se pošlje aktivacijska koda preverite na strani.

Navodilo za urejanje dostopov do evidenc za delavce
Delavcem lahko dostop do posameznih evidenc onemogočite.

Primer, kjer Janezu Dolencu onemogočite dostop do Evidence mojih prisotnosti

1. Na Evidenci delavcev kliknite na priimek in ime delavca, ki mu želite onemogočiti dostop do evidence.

Izpis zaslona


2. Prikažejo se podrobne informacije o delavcu. Kliknete na padajoči menu pri polju Evidence mojih prisotnosti in izberite Ne.
3. Kliknete gumb Shrani.

Izpis zaslona

4. Kliknite gumb Seznam delavcev.

Izpis zaslona

Če delavcu kasneje želite ponovno omogočiti dostop do evidence, delavcu na padajočem meniju Evidence mojih prisotnosti izberite Da.