Na voljo imate dve možnosti:
  • delavca zbrišete in ga s tem trajno odstranite ali
  • delavcu spremenite status aktivnosti in postane neviden v vseh evidencah razen v Evidenci delavcev
Seznam delavcev uporabljate v naslednjih evidencah:
Navodilo za brisanje delavca. S trem postopkom delavca trajno odstranite iz vseh evidenc.

1. Na Evidenci delavcev kliknite na priimek in ime delavca, ki ga želite zbrisati.

Izpis zaslona


2. Prikažejo se podrobne informacije o delavcu. Kliknete gumb Briši delavca.

Izpis zaslona


3. Kliknite gumb Seznam delavcev.

Izpis zaslona


Navodilo za spremembo aktivnosti delavca. S trem postopkom postane neviden v vseh evidencah razen v evidenci delavcev, kjer ga po potrebi lahko kasneje ponovno aktivirate.

1. Na Evidenci delavcev kliknite na priimek in ime delavca, ki mu želite spremeniti aktivnost.

Izpis zaslona


2. Prikažejo se podrobne informacije o delavcu. Kliknete na padajoči menu pri polju Aktivnost in izberite Ne.
3. Kliknete gumb Shrani.

Izpis zaslona


4. Kliknite gumb Seznam delavcev.

Izpis zaslona


Če delavca kasneje želite ponovno aktivirati, mu spremenite aktivnost v DA in ponovno ga boste videli v vseh evidencah.