Pri pripravi različne dokumentacije je dobro, da je strokovno ustrezna in slovnično pravilna.

Za izboljšanje našega besedišča lahko uporabimo tudi spletni slovarski portal Termania. S pomočjo iskalnika, ki ga Termania nudi, preverimo, če je besedilo tudi terminološko (strokovno) pravilno.

Termania je prosto dostopni spletni slovarski portal, namenjen predvsem iskanju po slovarskih zbirkah, omogoča pa tudi urejanje slovarskih zbirk oz. gesel.

Namen portala je postati centralno mesto zbiranja terminoloških in drugih podatkov slovarske narave za slovenščino, v kasnejši fazi pa tudi za druge jezike.

Prednost portala Termania pred drugimi slovarskimi portali je predvsem v tem, da so na enem mestu preko enotnega vmesnika na voljo slovarji povsem različnih tipov in struktur, in to ne samo za iskanje, temveč tudi za urejanje.

Koristni povezavi

Termania - spletni slovarski portal
Priprava pravilnikov, sklepov in zapisnikov s Slovarjem slovenskega knjižnega jezika in
s Slovenskim pravopisom