Program deluje tako, da za vsak delovni dan v mesecu upošteva delovno obveznost zaposlenega, malico in prevoz na delo. Iz tega sledi, da se v evidenco prisotnosti poleg odsotnosti vpisujejo samo tiste prisotnosti, ki jih želimo posebej voditi (npr. izobraževanje).

Pregled evidence prisotnosti za zaposlenega, ki nikoli v mesecu ne izostane z dela

1. Na Evidenci prisotnosti je obračun prisotnosti za delavca, ki v mesecu nima nobenih vpisov oz. posebnosti.

Izpis zaslona


Koristne povezave