• Aktivacijska koda je šifra in se uporablja zaradi zaščite in zavarovanja vaših osebnih podatkov.
  • Omogoča dostop do podatkov. Če je napačna ali je ni, je dostop onemogočen.
  • Aktivacijsko kodo vam pošlje skrbnik osebnih podatkov pri upravljalcu.
  • Aktivacijo naredite na strani Moj račun (predhodno obvezna prijava).
  • Obdelovalec osebnih podatkov ima sklenjeno naročniško razmerje za portal eTajnica.com.