Evidenca planiranih odsotnosti (plan odsotnosti) je pomembna za načrtovanje in vodenje planiranih odsotnosti še zlasti v času praznikov in sezone dopustov.

Preprosta evidenca se lahko vodi v preglednici (Excelu). Omogoča osnovni nadzor nad odsotnostmi zaposlenih.

Pri vodenju evidence planiranih odsotnosti v Excelu se zaplete takrat, ko:
  • imamo preveč sodelavcev za ročno evidenco,
  • vodimo različne vrste odsotnosti (npr.: planirane dopuste, nege otrok, službene odsotnosti, predvidena izobraževanja, koriščenje nadur, obiski pri zdravniku)
  • vodimo odstotnosti tudi po urah in ne samo po dnevih.
Za tako raznoliko evidenco planiranih odsotnosti je dobro uporabljati namenski računalniški program.

Računalniški program za planiranje odsotnosti
Evidenco planiranih odsotnosti se vodi s programom Evidenca prisotnosti, ki spada v zbirko računalniških programov Moja pisarna.

Evidenca prisotnosti
omogoča natančno vodenje odsotnosti po dnevih in urah. Avtomatično se gradi evidenca dopustov in mesečni pregled delovne obveznosti za zaposlene (redno delo, dopust, bolniška, višek ur, manko ur, prevoz na delo, malica). Mesečni pregled delovne obveznosti se pošlje v računovodstvo za izračun plače.

Če se v evidenco vpisuje tudi planirane odsotnosti (v prihodnje), se hkrati gradi tudi evidenca planiranih odsotnosti. Dostop do plana odsotnosti je omogočen vsem v podjetju oz. ustanovi, tako da sodelavci sami preprosto prek interneta preverijo stanje (plan) odsotnosti zase in za svoje sodelavce.

Koristne povezave: