Navodilo za dodajanje nove odsotnosti za delavca

1. Na Evidenci prisotnosti kliknite gumb Dodaj novo prisotnost/odsotnost.

Izpis zaslona


2. Na zaslonu Dodaj novo prisotnost/odsotnost:  
- iz seznama aktivnih delavcev izberite delavca,
- iz seznama vrste prisotnosti/odsotnosti izberite prisotnost ali odsotnost,
- vpišite število delovnih ur na dan (če vpisujete decimalna števila, jih ločite z vejico - npr. 6,80),
- vpišite datum od in datum do - dnevi za katere velja prisotnost/odsotnost (vpisujete lahko samo za mesec in leto, ki ste ga izbrali na Evidenci prisotnosti)
- če se stroški prevoza za to obdobje upoštevajo, izberite Da pri Prevozu
- če se stroški malice za to obdobje upoštevajo, izberite Da pri Malici

Ko vse vpisali in izbrali vse zahtevane postavke, kliknite na gumb Shrani.

3. Kliknite na gumb Seznam prisotnosti/odsotnosti.

Izpis zaslona


Koristne povezave