To je privzeta nastavitev.

Lahko pa se upošteva, da je sobota, nedelja ali praznik delavnik. V tem primeru je potrebno pri vpisu prisotnosti oz. odsotnosti pri vprašanju 'Ali je sobota/nedelja/praznik v tem terminu delavnik?' izbrati DA. Če to izberete, potem se vpisani dnevi v tem terminu upoštevajo kot delavniki in ne več kot proste sobote, nedelje ali prazniki.

Primer vpisa viška ur za zaposlenega, ki je delal v soboto

1. Na Evidenci prisotnosti kliknite gumb Dodaj novo prisotnost/odsotnost.

Izpis zaslona


2. Na zaslonu Prisotnost/odsotnost:
- iz seznama aktivnih delavcev izberite delavca,
- iz seznama vrste prisotnosti/odsotnosti izberite Višek,
- vpišite višek delovnih ur (če vpisujete decimalna števila, jih ločite s piko - npr. 2.50; to pomeni dve uri in 30 min),
- vpišite datum od in datum do - dnevi za katere velja višek (vpisujete lahko samo za mesec in leto, ki ste ga izbrali na Evidenci prisotnosti),
- pri vprašanju Ali je sobota/nedelja/praznik v tem terminu delavnik? izberite Da; to pomeni, da bo na izračunu upoštevano, kot da je ta sobota navaden delavnik,
- pri stroških prevoza za to obdobje izberite Ne pri Prevozu,
- pri stroških malice za to obdobje izberite Ne pri Malici.

3. Kliknite na gumb Shrani.

4. Kliknite na gumb Evidenca prisotnosti.

Izpis zaslonaKoristne povezave