Navodilo za dodajanje nove odsotnosti za privatni izhod

V nadaljevanju je prikazan primer, kako se na evidenco vpiše privatni izhod oz. koriščenje viška ur. Predpostavimo, da se je zaposleni z nadrejenim dogovoril, da lahko zapusti delovno mesto na določen dan npr. 8.5.2017 za 2 uri, zaradi privatne zadeve.

Predhodno na Evidenci delavcev vpišite delavca. Pomembno je, da pri vnosu pri:
- polju Št. delovnih ur na dan vpišete dejansko število delovnih ur na dan
- izbiri Vrsta zaposlitve izberete Zaposlitev ali Zaposlitev za določen čas
- izbiri Aktivnost izberete Da.

1. Na Evidenci prisotnosti kliknite gumb Dodaj novo prisotnost/odsotnost.

Izpis zaslona


2. Na zaslonu Dodaj novo prisotnost/odsotnost: 
- iz seznama aktivnih delavcev izberite delavca,
- iz seznama vrste prisotnosti/odsotnosti izberite Privatni izhod,
- pri polju št. delovnih ur na dan vpišite 2 (če vpisujete decimalna števila, jih ločite z vejico - npr. 2,00) - zaradi privatne zadeve je delavec manjkal 2 uri
- pri polju datum od vpišite 08.05.2017 in pri polju datum do - vpišite 08.05.2017 (vpisujete lahko samo za mesec in leto, ki ste ga izbrali na Evidenci prisotnosti)
- stroški prevoza za to obdobje se ne upoštevajo, izberite Na pri Prevozu
- stroški malice za to obdobje se ne upoštevajo, izberite Na pri Malici

Ko vse vpisali in izbrali vse zahtevane postavke, kliknite na gumb Shrani.

3. Kliknite na gumb Seznam prisotnosti/odsotnosti.

Izpis zaslona


Koristne povezave