Primer 1

Če ima delovni mesec npr. 20 delovnih dni, potem se za ta mesec avtomatično upošteva 20 malic in 20 prevozov - brez da na evidenco karkoli vpisujemo.

Primer 2

Če želite za ta mesec odšteti eno malico in en prevoz (npr. zaradi dela v tujini) je potrebno vpisati odstotnost/prisotnost za en dan in navesti, da se malica in prevoz ne upoštevata. Pri izračunu se za ta dan (oz. dni) odštejeta prevoz in malica.

Predhodno na Evidenci delavcev vpišite delavca. Pomembno je, da pri vnosu pri:
- polju Št. delovnih ur na dan vpišete dejansko število delovnih ur na dan
- izbiri Vrsta zaposlitve izberete Zaposlitev ali Zaposlitev za določen čas
- izbiri Aktivnost izberete Da.

1. Na Evidenci prisotnosti kliknite gumb Dodaj novo prisotnost/odsotnost.

Izpis zaslona


2. Na zaslonu Dodaj novo prisotnost/odsotnost: 
- iz seznama aktivnih delavcev izberite delavca,
- iz seznama vrste prisotnosti/odsotnosti izberite Službena pot,
- pri polju št. delovnih ur na dan vpišite število delovnih ur na dan (če vpisujete decimalna števila, jih ločite z vejico - npr. 8,00),
- pri polju datum od vpišite datum začetka službene poti in pri polju datum do - vpišite datum konca službene poti (vpisujete lahko samo za mesec in leto, ki ste ga izbrali na Evidenci prisotnosti)
- stroški prevoza za to obdobje se ne upoštevajo, izberite Ne pri Prevozu
- stroški malice za to obdobje se ne upoštevajo, izberite Ne pri Malici

Ko vse vpisali in izbrali vse zahtevane postavke, kliknite na gumb Shrani.

3. Kliknite na gumb Seznam prisotnosti/odsotnosti.

Izpis zaslona


Koristne povezave