Prav tako se lahko na Evidenci delavcev delovna obveznost za delavca na dan definira na dve decimalki natančno (npr. 6,80 ur).

Navodilo za dodajanje novega delavca s krajšo delovno obveznostjo 6,80 ur in s privatnim izhodom 3,20 ure

Na Evidenci delavcev vpišite delavca. Pomembno je, da pri vnosu pri:
- polju Št. delovnih ur na dan vpišete dejansko število delovnih ur na dan (npr. 6,80 ur)
- izbiri Vrsta zaposlitve izberete Zaposlitev ali Zaposlitev za določen čas
- izbiri Aktivnost izberete Da.

1. Na Evidenci prisotnosti kliknite gumb Dodaj novo prisotnost/odsotnost.

Izpis zaslona


2. Na zaslonu Dodaj novo prisotnost/odsotnost: 
- iz seznama aktivnih delavcev izberite delavca,
- iz seznama vrste prisotnosti/odsotnosti izberite Privatni izhod,
- pri polju št. delovnih ur na dan vpišite 3,20 (če vpisujete decimalna števila, jih ločite z vejico - npr. 3,20)
- pri polju datum od vpišite 08.05.2017 in pri polju datum do - vpišite 08.05.2017 (vpisujete lahko samo za mesec in leto, ki ste ga izbrali na Evidenci prisotnosti)
- stroški prevoza za to obdobje se upoštevajo, izberite Da pri Prevozu - ker je manjkal samo nekaj ur na dan, se za to obdobje prevoz upošteva
- stroški malice za to obdobje se upoštevajo, izberite Da pri Malici - ker je manjkal samo nekaj ur na dan, se za to obdobje prevoz upošteva

Ko vse vpisali in izbrali vse zahtevane postavke, kliknite na gumb Shrani.

3. Kliknite na gumb Seznam prisotnosti/odsotnosti.

Izpis zaslona


Koristne povezave