Navodila

1. Pri podrobni evidenci dopustov za izbranega zaposlenega pritisnete gumb "Dodaj dopust".
2. Odpre se obrazec za dodajanje dopusta. Če v šifrantu "Vpisane odsotnosti/prisotnosti" predhodno še niste vnesli "Dopust-lanski", potem pritisnite gumb, ki ima tri pike - zato da odprete šifrant "Vpisane odsotnosti". 
3. Odpre se šifrant "Vpisane odsotnosti/prisotnosti". Pritisnite gumb "Dodaj". 
4. Odpre se obrazec za vpis lanskega dopusta v šifrant. Pod "naziv odsotnosti/prisotnosti" vpišite "Lanski dopust" in pri "Ods/pris. se upošteva kot" izberite "Dopust-lanski". Pritisnite gumb "Shrani". 
5. V šifrantu "Vpisane odsotnosti/prisotnosti" je sedaj vpisan  "Dopust-lanski".  Pritisnite gumb "Zapri".
6. Odpre se obrazec za dodajanje dopusta. Pri polju "Izberi vrsto" izberite  "Dopust-lanski".  Potem pritisnite gumb "Shrani".
7. Odpre se podrobna evidenca dopustov za izbranega zaposlenega. Vnešeni dopust se je odštel od lanskega dopusta.