Navodila za vodenje evidence dopustov

1. Najhitrejši način 2. Izpis Povezave