Splošni pogoji

Nahajate se na spletnem portalu www.etajnica.com. Vaš dostop do tega spletnega portala in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila. Prosimo, da splošne pogoje pazljivo preberete. Z vstopom na spletni portal www.etajnica.com potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.

Ti pogoji uporabe veljajo za celoten spletni portal.

Spletna vizija Dagarin Tomaž s.p. si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo portala www.etajnica.com.

Zasebnost in osebni podatki

Informacije o zasebnosti in osebnih podatkih se nahajajo tu (https://www.etajnica.com/search/detail/6237).

Omejitev odgovornosti

Družba Spletna vizija Dagarin Tomaž s.p. ali/in njeni dobavitelji ne dajejo nobenih izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, programske opreme, izdelkov, storitev in pripadajočih grafik, ki so dostopni prek portala www.etajnica.com. Vse informacije, programska oprema, izdelki, storitve in pripadajoče grafike so na voljo ''take, kot so'' brez kakršne koli garancije. Družba Spletna vizija Dagarin Tomaž s.p. in/ali njeni dobavitelji zavračajo vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi informacijami, programsko opremo, izdelki, storitvami in pripadajočimi grafikami, vključno z vsemi naznačenimi prodajnimi jamstvi in pogoji, z ustreznostjo za določen namen in z nazivom.

Družba Spletna vizija Dagarin Tomaž s.p. in/ali njeni dobavitelji v nobenem primeru ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo (vključno s škodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov ali dobička), ki izhaja ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem portala www.etajnica.com, z zamudo ali nezmožnostjo uporabe portala, s preskrbo ali nezmožnostjo omogočanja storitev ali s katerimi koli informacijami, programsko opremo, izdelki in storitvami, pridobljenimi na portalu www.etajnica.com ali kako drugače nastalimi z uporabo portala, bodisi temelječ na sporazumu, prekršku, nepazljivosti bodisi drugače, tudi če je bila družba Spletna vizija Dagarin Tomaž s.p. ali kateri koli od njenih dobaviteljev seznanjen z možnostjo nastanka škode. Če ste s katerim koli delom portala www.etajnica.com, storitev portala ali s katerimi koli pogoji uporabe nezadovoljni, je vaše izključno in edino sredstvo, da portala www.etajnica.com ne uporabljate več oz. nam sporočite vaše mnenje.

Družba Spletna vizija Dagarin Tomaž s.p. se bo trudila, da zagotovi najbolj točne in najnovejše podatke na tem portalu, vendar ne prevzema nobenih garancij o njihovi točnosti.