Upravljavec zbirk osebnih podatkov, Spletna vizija Dagarin Tomaž s.p., Hafnerjevo naselje 133, 4220 Škofja Loka, se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bomo uporabili izključno na osnovi osebnega privoljenja in v namene, za katere so bili posredovani. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Za uporabo določenih storitev na portalu www.etajnica.com morate opraviti vpis, pri katerem boste morali posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni. Upravljalec se obvezuje, da bo vaše osebne podatke uporabljal v skladu z uredbo GDPR (Splošna uredba EU o varstvu podatkov), v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.

Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa, zato je priporočljivo, da na javnih računalnikih ne shranjujete svojega uporabniškega imena/gesla. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti upravljalca, ki ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla.

Osebni podatki se shranjujejo samo, če ste na portalu www.etajnica.com opravili vpis in ste pri tem posredovali osebne podatke. Pri vpisu se strinjate z naslednjim:
- Spletna vizija Dagarin Tomaž s.p. bo vaše navedene osebne podatke obdeloval z namenom zagotavljanja spletne storitve portala eTajnica.com za vas, komuniciranja in obveščanja preko elektronske pošte in telefona.
- Upravljavec osebnih podatkov je Spletna vizija Dagarin Tomaž s.p., Hafnerjevo naselje 133, 4220 Škofja Loka, tel.: 04 513 92 70, e.pošta: info@spletnavizija.com.
- Vaše osebne podatke bomo hranili 10 let.
- Pravico imate, da od Spletna vizija Dagarin Tomaž s.p. kadarkoli zahtevate izbris, popravek, omejitev obdelave ter dostop do vaših osebnih podatkov.
- Pravico imate do ugovora obdelave podatkov.
- Predmetno privolitev lahko kadarkoli prekličete, kar pa ne bo vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je izvajala do preklica.
- Obveščamo vas, da imate tudi pravico do pritožbe pri nadzornem organu.
- Ko bomo prejeli vaše pravilno izpolnjeno povpraševanje (vpis podatkov), bo to pomenilo, da bo Spletna vizija Dagarin Tomaž s.p. na podlagi predmetnega soglasja obdeloval vaše osebne podatke.