"Začnemo razmišljati o svetu, v katerem živimo in postane nas strah. Hkrati nam otroci dajo moč, da zmoremo več in da si želimo boljše življenje.Teorije o vzgoji in predstave o idealnih otrocih se počasi rušijo in slej ko prej si priznamo, da tudi mi nismo popolni.

Zmagovalci smo lahko le, če se učimo."


Avtorica knjige Damjana Šmid, prof. soc.  pedag., v njej piše o času, ki ga imamo na razpolago, o ljubezni, s katero včasih ne znamo lepo ravnati, o gnezdih oz. družinah za današnji čas.

Piše o vrednotah, ki jih kažemo otrokom, o pomenu igre, o babicah in dedkih, o denarju, o ljubosumnosti med sorojenci in o domačih nalogah.

Opisano je, kako se pogovarjamo z otroki o spolnosti in zakaj je poslušanje tako zelo pomembno. Napisano je, kako naj ravnamo ob ločitvi in kaj boli otroke.
 
V knjigi so razmišljanja, namigi in ideje, ki jih lahko vzamemo, presejemo in uporabimo, kar je koristnega za nas.

Knjiga je dostopna na naslovu: 
Gorenjski glas d.o.o. Kranj
Telefon: 04 201 42 00
splet@g-glas.si
Koristne povezave