Vizitke naj bodo lične in preproste ter naj dejansko odražajo poslovno dejavnost podjetja. Ne smejo pa izgledati kot reklamni oglas!

Pred tiskom poslovnih vizitk dobro premislimo:
• o vrsti, kvaliteti in barvi papirja, ki ga bomo uporabili, saj vizitke ne smejo izgledati enako, kot da smo jih sami natisnili na tiskalniku,
• kateri tip in velikost črk nam ustreza ter
• za katero velikost vizitke se bomo odločili.

Danes ni strogih pravil glede velikosti vizitk. Mere naj se gibljejo do največ deset krat sedem centimetrov. Vedno bolj se za vizitke uveljavlja velikost kreditne kartice.

Na poslovni vizitki morajo biti vsi pomembni podatki o podjetju ter osebi:
• ime in priimek ter morebitni akademski naziv osebe,
• funkcija, ki jo oseba opravlja,
• ime in naslov podjetja,
• logotip podjetja
• številka stacionarnega telefona in številka faksa,
• elektronska pošta,
• spletni naslov.

Številk prenosnih telefonov na vizitke ne pišemo, razen pri poklicih, ki se pretežno opravljajo na terenu. Sicer lahko številko prenosnega telefona lastnoročno dopišemo na hrbtno stran vizitke, tistim poslovnim partnerjem, ki sami želimo.

Obojestransko tiskanje, v domačem na eni strani in tujem jeziku na drugi strani, je mogoče. Vendar je boljša rešitev, če natisnemo posebne vizitke v tujem jeziku, še posebej, če imamo veliko stikov s tujci.
Koristna povezava