To je:
 • če je primerno velik,
 • če obstaja ustrezno prezračevanje in možnost uravnavanja temperature,
 • če so v prostoru vsi potrebni pripomočki (diaprojektor, magnetoskopi, magnetofoni, ozvočenje, dostop do interneta),
 • če so toaletni prostori primerni in označeni,
 • ali je mogoče udeležence postreči s kavo, čajem, vodo, sokovi, prigrizkom, itd.
Kaj naredimo tik pred sestankom?
 • obvestimo vratarja, da usmerja udeležence oziroma postavimo ustrezne kažipote,
 • preverimo, če je prostor urejen in čist in prezračen,
 • poskrbimo, da je dovolj stolov in da so poravnani,
 • preizkusimo, če vse potrebne naprave, delujejo (grafoskop, projektor, internetna povezava)
 • poskrbimo za papir in pisala za vsakega udeleženca,
 • pripravimo informativno gradivo o podjetju za poslovne partnerje,
 • vnaprej pripravimo kozarce in male stekleničke soka ali vode, za vsakega udeleženca posebej,
 • lahko določimo tudi sedežni red za udeležence.
Povezave