Za priporočilo običajno vprašamo osebo, ki nas dobro pozna. Lahko je to predpostavljeni v podjetju, sodelavec s katerim ste sodelovali pri skupnem projektu, bivši profesor, itd..

Kaj mora vsebovati dobro priporočilno pismo?

  1. V glavi dopisa navedemo podatke o avtorju priporočila s kontaktnimi podatki. Tako lahko novi delodajalec preveri verodostojnost priporočila
  2. V uvodu navedemo ime in priimek osebe, za katero pišemo priporočilo ter opredelimo poslovni odnos do osebe. Povemo, ali smo nadrejeni ali sodelavec, kako dolgo poznamo osebo, na katerem delovnem mestu je bila oseba zaposlena, kakšna dela je opravljala, kakšne so bile njene kompetence in odgovornosti.
  3. Sledi opis strokovnega profila osebe, ki jih lahko podpremo tudi s konkretnimi primeri. Navedemo kako učinkovita je bila oseba na delovnem mestu, kateri so njeni posebni delovni dosežki, njene prednosti in slabosti.
  4. V nadaljevanju podamo osebnostne lastnosti - je delovna, vestna, natančna, prijazna do strank in sodelavcev, samoiniciativna, itd.
  5. Sledi zaključni stavek s pozitivnim mnenjem o osebi in vljudnostni pozdrav ter navedba našega imena in priimka s podpisom.
V praksi se velikokrat zgodi, da oseba sama napiše priporočilo in ga posreduje osebi, ki jo priporoča samo v podpis.
Koristna povezava