Glavna priporočila:
 • naslovnikov naslov mora biti napisan v desnem delu naslovne strani pošiljke, vzporedno z njeno daljšo stranico,
 • pošiljateljev naslov je lahko napisan ali v zgornjem levem delu ali na hrbtni strani pošiljke,
 • če ima pisemski ovitek prosojno okence, mora biti skozenj dobro viden le naslovnikov naslov in ne drugi podatki kot npr. telefon, faks....,
 • naslov je lahko natisnjen ali napisan z roko,
 • za naslavljanje so najprimernejše računalniške pisave Arial, Courier, Times New Roman, velikosti od 10 do 12,
 • v notranjem prometu se naslove pisne pošiljke napiše v latinici,
 • celoten naslov je zapisan z enotno pisavo in velikostjo črk ter jakostjo,
 • pri pošiljkah, naslovljenih na poštno ležeče, oznaka “Poštno ležeče” oziroma za pošiljke v mednarodnem prometu oznaka “Poste restante”.
Vrstni red podatkov v naslovu:
 • naslovnikovo ime in priimek ali naziv družbe, ustanove itd.,
 • ulica, hišna številka oziroma naselje in hišna številka,
 • poštna številka in naziv naslovne pošte,
 • če je dodana številka stanovanja ali/in nadstropje, se le-to navede nad naslovnikovim imenom in priimkom ali nazivom podjetja,
 • če je dodan naziv naselja (v primeru več ulic z enakim nazivom na območju posamezne pošte), se naziv naselja vpiše pred navedbo ulice in hišne številke,

 • hišne številke napišemo brez vodečih ničel (npr. Prešernova cesta 7 in ne Prešernova cesta 007).
Naslavljanje na poštni predal


 • Če pišemo ulico in hišno številko, jo navedemo v vrstico pred navedbo p. p., poštne številke v večjih krajih v Sloveniji končajo z 1.
 • Ko pišemo podjetju, ki ima posebno poštno številko, napišemo samo ime podjetja in posebno poštno številko.

 • Če pišemo ulico in hišno številko, jo navedemo v vrstici pred navedbo posebne poštne številke.
Naslavljanje v tujino

Pošiljka v mednarodnem prometu je lahko naslovljena tudi s pisavo naslovne države, vendar morata biti v latinici napisani naslovna pošta in naslovna država:
 • pred poštno številko in naslovno pošto stoji uradna kratica naslovne države,
 • seznam ISO kod držav,
 • koda mora biti z zapisana velikimi črkami pred poštno številko, od katere jo loči vezaj,
 • sledi ime države.


Naslavljanje v Slovenijo


Koristne povezave