ISO 3166-1 je bil objavljen leta 1974 in obsega dvoznakovne in troznakovne črkovne ter troznakovne številčne kode držav, navedene v spodnji tabeli. Slovenski prevod standarda SIST ISO 3166 je prvič izšel leta 1996, v pripravi pa je nov prevod standarda, ki bo upošteval številne spremembe uradnih kratkih in uradnih polnih imen držav, do katerih je prišlo po prvi slovenski izdaji standarda. V standardu so navedana tista uradna kratka in uradna polna imena držav, kakršna posamezne države oziroma ozemlja prijavljajo Organizaciji združenih narodov v svojem, angleškem in francoskem jeziku, druge članice OZN pa so jih dolžne spoštovati.

Celoten seznam držav (področij) je objavljen v tabeli Šifrant držav.
Koristna povezava