V Uradnem listu Republike Slovenije se objavljajo preklici različnih vrst dokumentov. Objavljeni so predvidoma vsak petek, v Razglasnem delu uradnega glasila, ki izhaja v elektronski obliki.

Dokumente lahko prekličete:
• osebno ali
• z obrazcem prek spletne strani in kopijo plačila.

Kaj preklicati v Uradnem listu Republike Slovenije?

V Uradnem listu se objavljajo preklici dokumentov, in sicer:
• spričeval (s 1. 9. 2012, ni več potreben preklic za srednješolska spričevala),
• indeksov,
• dijaških in študentskih izkaznic,
• voznih kart,
• zavarovalnih polic,
• žigov,
• prevoznih dovolilnic,
• licenc,
• delovnih dovoljenj,
• službenih izkaznic,
• pomorske knjižice in pooblastila pomorščakov,
• izkaznic vojnega veterana in
• drugih listin pravnih oseb, ki zahtevajo uradni preklic.

Kaj se ne preklicuje v Uradnem listu Republike Slovenije?

V Uradnem listu se ne objavljajo preklici dokumentov, in sicer:
• osebne izkaznice,
• potne listine,
• orožni listi,
• delovne knjižice in
• vozniška dovoljenja.

Preklici se opravijo na upravnih enotah.

Kaj preklicati pri šoli?

S 1. 9. 2012 ne preklicujemo več srednješolskih spričeval.

V Uradnem listu RS, št. 59/2012, je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju, na podlagi katerega dijaki izgubo ali odtujitev spričevala priglasijo pri šoli in preklic v Uradnem listu RS ni več potreben.

Povezave:

Splošno o preklicih in obrazci za preklic, vir: Uradni list RS
Naznanitev pogrešitve (izgube, kraje) potnega lista, Državni portal Republike Slovenije
Naznanitev pogrešitve (izgube, kraje) osebne izkaznice, Državni portal Republike Slovenije
Vloga za izdajo vozniškega dovoljenja, Državni portal Republike Slovenije