Portal eUprava je državni portal Republike Slovenije za državljane in elektronska vstopna točka za različne storitve, ki jih opravljamo pri državnih organih ali organih javne uprave. Skrbnik portala je Ministrstvo za javno upravo.

Informacije o storitvah so zbrane v vsebinsko zaokroženih področjih, pri čemer so opisi posameznih storitev oblikovani tako, da uporabnika na razumljiv in pregleden način vodijo skozi postopke, ki jih je treba opraviti pri enem ali več organih javne uprave.

Prednosti in koristi portala:
 • podatki na enem mestu
 • sledenje oddanih vlog
 • pravočasni opomniki
 • dvosmerna komunikacija
 • naročanje obveščanja
Na portalu lahko spemljamo naslednje zadeve:
 • Osebni podatki
  Prikazani so vaši osebni podatki iz podatkovne zbirke Centralni register prebivalstva.
 • Osebni dokumenti
  Prikazani so vaši veljavni osebni dokumenti, dodate pa lahko tudi dokumente svojih mladoletnih otrok. Naročite se na opomnik, da ne boste pozabili.
 • Oddane vloge
  Prikazane so vse vloge, ki ste jih oddali preko portala eUprava. Preko statusov spremljajte reševanje vaše vloge.
 • Predal za dokumente
  V predalu lahko hranite dokumente, ki jih potrebujete pri oddaji elektronskih vlog. Dokumenti ne smejo presegati velikosti 3 MB.
 • Motorna vozila
  Prikazani so podatki o vozilih, ki so registrirana oziroma v postopku registracije. Preverite lahko, kdaj vam poteče veljavnost prometnega dovoljenja.
 • Nepremičnine
  Sveže podatke o vaših nepremičninah lahko pridobite v nekaj minutah. Do takrat bodo prikazani podatki vaše zadnje poizvedbe.
 • Opomniki
  Prikazani so vsi opomniki, na katere ste se naročili. Naročanje na opomnike lahko spremenite v nastavitvah obveščanja.
 • Obvestila
  Prikazana so vsa obvestila na katera ste se naročili in jih dobite ob različnih spremembah. Naročanje na obvestila lahko spremenite v nastavitvah obveščanja.
 • Komentarji predpisov
  Prikazani so komentarji, ki ste jih v okviru eDemokracije oddali na posameze predloge predpisov v javni obravnavi.
Koristna povezava