Pri vodenju preproste evidence se zaplete takrat, ko imajo sodelavci različne zahteve - npr. ko želijo avtomobil rezervirati vsak prvi torek v mesecu, itd. Tak način rezervacije avtomobilov je težje voditi s preprosto evidenco v preglednici.

Kdaj se vodenje evidence zaplete?
  • Ko Mirko Prodajnik potrebuje službeni avtomobil in sicer ob petkih za cel delovni dan v obdobju od 01.02.2018 do 31.03.2018.
  • Ko Micka Marketing potrebuje službeni avtomobil in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih od 10:00 do 12:00 ure v obdobju od 15.02.2018 do 15.03.2018.
  • Skratka - pri bolj zapletenih rezervacijah ali če je rezervacij veliko.
V podobnih primerih je smiselno uporabiti namenski računalniški program, ki omogoča:
  • zbiranje in obdelavo podatkov o rezervacijah na enem mestu in
  • avtomatični izračun koledarja rezervacij.
V okviru podatkov je potrebno voditi vsaj naslednje evidence:
  • evidenco avtomobilov,
  • evidenco rezervacij - kdaj (datum in ura) je posamezni avtomobil zaseden,
  • evidenco oseb, ki so rezervirale posamezen avtomobil.
Kako voditi zapletene evidence uporabe službenih avtomobilov?

Izposojo avtomobilov lahko vodite z Evidenco uporabe vozil. Na evidenci je pregled vseh rezervacij po avtomobilih.

Presenetite svoje sodelavce z iznajdljivostjo, inovativnostjo in strokovnostjo!
Koristni povezavi: