Vzrok za takšno obnašanje je lahko fizična (prah) ali vsebinska (datoteke) nesnaga.

Fizično vzdrževanje in čiščenje računalnika

Že po nekaj mesecih delovanja se tudi v notranjosti računalnika nabere ogromno prahu. Zaradi zaprašenosti se lahko upočasni delovanje tudi od 30 do 40 %. Do upočasnitve pride zaradi pregrevanja, ki je posledica zamazanih ventilatorjev, hladilnih rež, itd. Če postanejo ventilatorji nenavadno glasni, lahko z zanesljivostjo zaključimo, da je potrebno, tudi znotraj, računalnik očistiti.

Čiščenje notranjosti računalnika je kar zahtevno opravilo in zato je bolje, da ga prepustimo strokovnjaku. Le ta bo odstranil ohišje računalnika ter s pomočjo zračnega kompresorja očistil vse njegove dele. Očiščen računalnik, poleg tega, da bolje in hitreje dela, porabi tudi manj električne energije.

Vsebinsko vzdrževanje in čiščenje računalnika

Vsako toliko časa je potrebno pregledati datoteke na našem računalniku ter pobrisati stare, ki jin ne potrebujemo več in ki po nepotrebnem zasedajo prostor. Tiste datoteke, ki jih za sprotno delo ne potrebujemo, vendar jih moramo hraniti, pa prekopiramo na CD in s tem arhiviramo.

Ko to opravimo, se lotimo čiščenja datotek, ki jih ustvarja računalnik sam, kot na primer: začasne datoteke, ki nastanejo pri varnostnem shranjevanju podatkov, datoteke, ki jih ob nameščanju ustvarijo programi sami, pa datotek, ki se nam nekontrolirano presnamejo iz interneta. V enem letu se nam lahko nabere tudi za več kot en GB takih datotek.

Teh nepotrebnih datotek se rešimo tako, da sprožimo ukaz Čiščenje diska/ Disc clean up. Ni nam treba biti v skrbeh, da bi pobrisali več kot želimo, saj ukaz ne briše nobenih sistemskih datotek ali datotek, ki smo jih sami ustvarili.

Ko smo se rešili nepotrebnih datotek nam ostane še en korak in ta je, da poženemo ukaz Disc Defragment. Ukaz uredi in optimizira datotečni sistem, s tem da v eno celoto zbere posamezne datoteke, ki se med redno uporabo zaradi značilnosti delovanja računalniškega sistema razpršijo po diskovni enoti. Zbrane datoteke računalnik bolje in hitreje obdela, saj jih ni potrebno sproti iskati in sestavljati.

Kako pridemo do ukaza za čiščenje diska in defragmentacijo?

Gremo v meni Start, v podmeni Programi in pripomočki/ Accessories ter na Sistemska orodja/ System Tools.

Najprej poženemo ukaz Čiščenje diska/ Disc clean up. Ko je čiščenje zaključeno poženemo še ukaz Disc defragmant.

Če si ne upati sami zagnati zgornjih ukazov, prosite vašega računalničarja za pomoč.