Zadevo lahko preverite na Furs-u:
- elektronsko prek sistema eDavki (za vstop potrebno digitalno potrdilo) ali
- pri pristojnem finančnem uradu.

Kot fizična oseba lahko na podlagi 21. člena Zakona o davčnem postopku od davčnega organa pridobite podatke o tem, ali vam delodajalec oziroma druga oseba zanjo poravnala vse davčne obveznosti iz naslova obveznih prispevkov za socialno varnost.

Kako pregledovati podatke o plačanih obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja?

Fizična oseba lahko prek sistema eDavki pridobi podatke o plačanih obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja, tako da vstopi v osebni portal edavki ter odda Vlogo za razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja IREK-21. Dokument oddate tako, da ga odprete, kliknete oddaj vlogo, prepišete varnostno kodo in podpišete dokument s svojim digitalnim potrdilom. V roku 10 minut, med Prejetimi dokumenti, prejmete Razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja.

Vlogo za razkritje podatkov o obveznih prispevkih iz delovnega razmerja lahko vložite tudi preko svojega pooblaščenca (npr. sorodnik, oseba interesnega združenja - sindikata), ki je identificiran kot uporabnik eDavkov.

Na podlagi vložene vloge se fizični osebi izpišejo podatki o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja, ki so evidentirani v evidenci davčnega organa do vključno treh dni pred vložitvijo vloge in se nanašajo na izplačila dohodkov iz delovnega razmerja od 1. januarja 2009 do omenjenega datuma.
Koristne povezave
  • eDavki, dodatne informacije o storitvi
  • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15 in 63/16