Podatki za obračun plač se pripravljajo mesečno. Za vse zaposlene je potrebno mesečno voditi:
  • število opravljenih delovnih ur,
  • število dni izkoriščenega dopusta,
  • število dni bolniške.
Hkrati je potrebno pripravljati evidenco o nadomestilu za malico in za prevoz na delo.

Vsak mesec za vse zaposlene podatke pošljemo v računovodstvo ali v podjetje, ki obračunava plače, kajti podatki, ki smo jih posredovali, se uporabijo za izračun plače za zaposlene.
Evidenca prisotnosti (Podatki za obračun plač)
S pomočjo računalniškega programa Evidenca prisotnosti (Podatki za obračun plač) preprosto vodimo potrebne evidence za svoje zaposlene.

Podatke izvozimo v Excel in s tem poskrbimo za arhiv podatkov ali podatke pošljemo po e-pošti osebi, ki jih potrebuje za izračun plač. Postopek:
  • Uredite seznam zaposlenih (enkraten vnos zaposlenih)
  • Vpišite odsotnosti zaposlenih (termin odsotnosti, vrsta odsotnosti, število ur...).
  • Izpišite podatke v Excel ali jih pošljite po e-pošti.
Evidenca dopustov
Hkrati z vodenjem podatkov za plače program Evidenca prisotnosti avtomatično vodi evidenco dopustov za zaposlene. Tako vedno točno vemo, koliko dopusta je določeni zaposleni že izkoristil in koliko mu še ostane. Več o tem na Evidenca dopustov.

Evidenca dopustov

Povezave