Pri sestankih s poslovnimi partnerji in večjim številom udeležencev, navadno izbiramo med dvema postavitvama:

• postavitev v obliki črke I

Okoli podolgovate mize, si dve strani sedita nasproti.
Na sredini sta nameščena predsedujoči gostov in gostitelj.
Levo in desno od njiju so razvrščeni ostali udeleženci, glede na hierarhijo. Pri postavljanju sedežnega reda je pomembna samo hierarhija in se na spol in starost ne oziramo.


• postavitev v obliki črke U

Predsedujoča sedita na čelu mize, pri čemer je predsedujoči gost na desni strani gostitelja.
Levo in desno se zvrstijo ostali sodelujoči, glede na hierarhijo.


Če je med prisotnimi več takih, ki so si enakovredni po položaju, potem pri razporejanju upoštevamo njihovo pomembnost glede vsebine sestanka ali pa jih razporedimo po abecednem redu priimkov.

Napisi z imeni udeležencev

Da se izognemo težavam pri posedanju večjega števila udeležencev za mizo, vnaprej pripravimo sedežni red. Uporabimo napise, ki naj bodo enotnega izgleda in naj vsebujejo ime in priimek udeleženca.